webmagazine over geloof, spiritualiteit en samenleving

Onze auteurs

Pater Adolfo Nicolás SJ is een Spaanse jezuïet, werkte geruime tijd in Azië, en was van 2008 tot 2016 de algemeen overste van de Sociëteit […]

Agnès Charlemagne is een Franse beeldend kunstenares, grafisch ontwerpster en lerares. Zie ook www.agnescharlemagne.com.

André Cnockaert SJ, jezuïet, is priester, filosoof en romanist. Van 1961 tot 2010 was hij werkzaam in de Democratische Republiek Congo in onderwijs en culturele […]

Andrew Hamilton SJ is een Australische jezuïet. Hij doceert theologie en kerkgeschiedenis aan de United Faculty of Theology in Melbourne. Ook is hij redacteur van […]

Anne Mieke Huijsmans is docent en voorzitter van de werkgroep identiteit aan het Stanislascollege in Delft.

Anneke van der Werff-Verbraak is gepensioneerd huisarts. Zij doet vrijwilligerswerk voor slachtoffers van mishandeling en geweld (zie www.stichtingimmo.nl), geeft Bijbelcursussen en begeleidt gebedsweken.

Annelies Bollaert is gehuwd en moeder van drie. Ze studeerde theologie en werkt in Gent als docent godsdienst aan EDUGO Campus Glorieux. Ze geeft les aan […]

Annemarie den Blanken werkt als geestelijk verzorger in het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam. Daarnaast heeft zij zich verdiept in de ignatiaanse spiritualiteit en is begeleider […]

Mgr. Antoine Audo SJ is een Syrische jezuïet en bisschop van Aleppo in de Chaldeeuws-katholieke Kerk.

Anton de Wit is hoofdredacteur van Katholiek Nieuwsblad. Zie ook zijn website: www.antondewit.nl.

Arjan Broers is theoloog en zelfstandig journalist. Hij schreef onder meer het boek Een dwaas bestaan over de Tilburgse ‘broodpater’ Gerrit Poels. Kijk op www.arjanbroers.nl […]

Bart Lindner is oud-docent natuurkunde aan het Stanislascollege Delft.

Bart van Emmerik SJ is directeur van het Ignatiushuis, centrum voor ignatiaanse spiritualiteit in Amsterdam.

Ben Frie SJ is jezuïet en priester, werkzaam op het vlak van geloof en levensbeschouwing. Hij is rector van de RK Krijtbergkerk en lid van […]

Benoît Stoffels SJ was leraar godsdienst in Zeist, pastoor in de Aloysiuskerk in Utrecht en spirituaal aan de priester- en diakenopleiding Bovendonk. Daarnaast was hij […]

Pater Bernd Hagenkord SJ is hoofdredacteur van de Duitse sectie van Radio Vaticana. Zie ook: www.radiovaticana.org en blog.radiovatikan.de.

Bernice Brijan is theoloog en als docent Bijbels Hebreeuws verbonden aan de Tilburg University.

Bert Daelemans SJ doceert theologie aan de Universidad Pontificia Comillas in Madrid.  

Bert ten Berge SJ is priester, jezuïet, gepensioneerd als docent biologie en levensbeschouwing aan het Stanislascollege in Delft, maar nu schoolpastor aldaar. Hij is betrokken […]

Bill McCormick SJ is politiek wetenschapper, en als scholastiek van de jezuïeten verbonden aan de Universiteit van Fordham, New York.

Bob Albertijn SJ werkte jarenlang als wiskundeleraar in Oost-Congo en Burundi. Later werd hij hoofd van de missieprocuur van de jezuïeten in Brussel, en reisde […]

Frater Broer Huitema CMM is voormalig algemeen overste van de Congregatie van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid, beter bekend als de Fraters van Tilburg, […]

Bruno van der Werff is huisarts.

Carel van Tulder SJ is jezuïet. Hij was lange tijd werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg.

Charles Verhezen SJ verbleef 35 jaar in de Democratische Republiek Congo en leidde nadien gedurende tien jaar de Missieprocuur van de Belgische jezuïeten te Brussel. […]

Christophe Brabant is filosoof en theoloog. Hij is werkzaam als leraar godsdienst op het Sint-Barbaracollege te Gent, verantwoordelijk voor de begeleiding van het vak godsdienst […]

Christopher Kerr is directeur van het Ignatian Solidarity Network (Ignatiaans Netwerk voor Solidariteit). Zie: www.ignatiansolidarity.net.

Cristel De Meulder is sopraan. Zij behaalde aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium in Antwerpen de Eerste Prijs Kamermuziek en het Hoger Diploma voor Zang bij […]

Dani Villanueva SJ is een Spaanse jezuïet. Hij houdt van technologie en van (sociale) netwerken als middelen voor verandering. Lees hier de artikelen op zijn […]

David Holdcroft SJ is directeur van de Jesuit Refugee Service in de regio zuidelijk Afrika.

David Nazar SJ is rector van het Oosters Instituut in Rome. Afkomstig uit Canada, is hij twaalf jaar overste geweest van de jezuïeten in Oekraïne.

Désirée Verweij is hoogleraar Militaire Ethiek aan de Nederlandse Defensie Academie en bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit (leerstoel Pax Christi).

Dick Tesser SJ is jezuïet. Hij maakt sinds 1975 deel uit van de Gemeenschap De Hooge Berkt.

Dirk De Bièvre is professor Internationale Politiek aan de Universiteit Antwerpen. Zie ook: website universiteit.

Dries van den Akker SJ is jezuïet en oud-docent godsdienst, catechese en levensbeschouwing. Verzorgt ook een website over heiligen: www.heiligen.net. Hij is redacteur van Ignis […]

Prof. Eduard Kimman SJ studeerde economie, theologie en sociale ethiek. Hij was hoogleraar bedrijfsethiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is momenteel hoogleraar ethiek aan […]

Edwina Byrne is een Australische schrijfster en communicatieprofessional. Zij werkt o.m. voor het tijdschrift Eureka Street van de jezuïeten in Australië.

Elena Vilenskaya is actief in Russische organisaties die opkomen voor de rechten van de mens. Ze is een pleitbezorgster voor vredeseducatie op school en zet […]

Emmanuelle Devuyst is beleidsadviseur bij het Jesuit European Social Centre (JESC) in Brussel.

Ernst Bolsius SJ was lange tijd werkzaam als missionaris in Indonesië. Ook werkte hij als pastor o.m. in de Amsterdamse Krijtbergkerk en woont nu in […]

Fernand Van Neste SJ was lid van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek en de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie.

François Euvé SJ is een Franse theoloog en wetenschapper. Hij is hoofdredacteur van het tijdschrift Etudes.

Drs. Frank G. Bosman is cultuurtheoloog en verbonden aan de Tilburg School of Catholic Theology. Zie www.goedgezelschap.eu.

Frank Turner SJ is een Britse jezuïet, gespecialiseerd in politiek en sociale rechtvaardigheid. Hij is werkzaam voor het Jesuit European Social Centre (JESC).

Frans Berkemeijer SJ, jezuïet en antropoloog, woont in Egypte, waar hij werkt aan de vorming van jeugdleiders onder christenen en moslims.

Frans Chanterie SJ is een Vlaamse jezuïet, momenteel werkzaam aan het noviciaat van de jezuïeten in Birmingham, Verenigd Koninkrijk.

Pater Frans Kurris SJ is oud-docent Frans aan het Aloysiuscollege in Den Haag; hij was in die stad tevens pastor van de Franstalige parochie.

Frans van der Lugt SJ, Nederlands jezuïet, leeft sinds 1966 in Syrië. Hij werkt als geestelijk, psychologisch en sociaal begeleider in Al Ard, een maatschappelijk […]

Fried Pijnenborg SJ was leraar Nederlands in Zeist en is emeritus studentenpastor.

Jezuïet en econoom Gaël Giraud SJ is onderzoeker aan het Centre National de Recherches Scientifiques, lid van de Economische Hogeschool van Parijs en het Centre […]

Geert Noels is een Vlaamse econoom en medeoprichter van Econopolis. Hij is auteur van het boek Econoshock over de huidige financiële crisis.

Geert van Dartel is secretaris van de Katholieke Vereniging voor Oecumene in ‘s-Hertogenbosch.

Georges De Schrijver SJ is een Vlaamse jezuïet. Hij doceerde fundamentele theologie aan de faculteit Godgeleerdheid van de KU Leuven. Is redactielid van het tijdschrift […]

Georges Ruyssen SJ is een Vlaamse jezuïet. Hij studeerde rechten in Brussel en Leuven, theologie in Parijs en kerkelijk recht in Rome.

Prof. Gerald L. McKevitt SJ is historicus en als hoogleraar verbonden aan de Santa Clara University in Silicon Valley (VS).

Gerard Jansen was tot 2009 (ruim 21 jaar) directeur van het Berchmanianum in Nijmegen, een jezuïetenhuis met mogelijkheden tot wonen, verzorging en verpleging voor religieuzen […]

Dr. Gerard Wilkens SJ is hoofdredacteur voor Nederland bij het Internationaal Katholiek Tijdschrift Communio, spirituaal aan het Grootseminarie en het Theologisch Instituut Rolduc te Kerkrade […]

Gied ten Berge is socioloog en theoloog. Hij is voorzitter van het Steuncomité Israëlische Vredes- en Mensenrechten Organisaties (SIVMO) en medeoprichter van Kairos Palestina. In […]

Gregory Brenninkmeijer SJ was vele jaren medewerker van het internaat De Breul in Zeist. Hij was provinciaal overste, en daarna vanaf de oprichting betrokken bij […]

Guido Attema werkt als audio- en videotechnicus voor de Nederlandse en Vlaamse jezuïeten, en is onder meer betrokken bij de gebedspodcast Bidden Onderweg.

Guido de Baere SJ, Vlaams jezuïet, Ruusbroec-kenner, doceerde Middelnederlandse letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Antwerpen en is medewerker van het Ruusbroecgenootschap […]

Guido Dierickx SJ is een Vlaamse jezuïet. Doceerde politicologie, sociologie en godsdienstsociologie aan de Universiteit Antwerpen. Hij is redacteur van Ignis Webmagazine.

Hans Koenen SJ is werkzaam in de volwassenencatechese in Arnhem en assisteert in parochies. Hij heeft een bijzondere interesse in judaïca.

Hans Putman SJ werkte lange tijd als missionaris in Soedan en Egypte. Sinds 2013 woont en werkt hij in Israël.

Prof. Hans van Leeuwen is natuurkundige. Na verblijven aan de universiteit van Nijmegen en een aantal Amerikaanse instellingen werd hij in 1969 benoemd tot hoogleraar […]

Dr. Hans van Leeuwen SJ is oud-provinciaal overste van de Nederlandse jezuïeten. Momenteel is hij werkzaam op het gebied van de ignatiaanse spiritualiteit.

Hein Blommestijn is karmeliet. Hij is wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen en hoogleraar in de mystieke theologie aan de Universiteit Gregoriana te […]

Hendro Munsterman studeerde theologie in Amsterdam en Straatsburg. Hij is momenteel directeur van het Institut Pastorale d’Études Religieuses aan de Université Catholique de Lyon en […]

Prof.dr. Henk Witte is emeritus bijzonder hoogleraar aan de Tilburg School of Catholic Theology. Hij bekleedde daar de Xaverius-leerstoel voor theologie en spiritualiteit vanuit ignatiaans […]

Henri Madelin SJ is een Franse jezuïet, emeritus docent aan het Instituut voor Politicologie te Parijs en vertegenwoordiger van de heilige Stoel bij de Raad […]

Herman De Weerdt SJ werkt sinds meer dan 10 jaar in de colleges van Bukavu, Oost-Congo. Hiervoor werkte hij o.m. ook met Soedanese vluchtelingen en […]

Hilde Van Linden is stafmedewerker van het Platform ignatiaanse spiritualiteit en begeleider Geestelijke Oefeningen en Gemeenschappelijke Onderscheiding (GeOS).

Hugo Roeffaers SJ doceerde Engelse letterkunde en taalfilosofie aan de Universiteit Antwerpen. Publiceerde Van Yeats tot Heaney. Een eeuw poëzie en Taal en Woordkunst. Een […]

Drs. Ilse Dekker was tot 2016 docent levensbeschouwing. Nu is ze algemeen coördinator identiteit aan het Stanislascollege.

Prof.dr. Ilse Kerremans OCDS is kinderchirurg en lekenkarmelietes. Zij is eminent kenner van het leven en werk van Edith Stein en schreef daarover onder meer […]

Inge Wierda is kunsthistoricus, gespecialiseerd in Russische religieuze kunst. Zij is verbonden aan het Ignatiushuis als docent kunst & religie en organisator van tentoonstellingen. Zie […]

Inigo Bocken is wetenschappelijk directeur van het Titus Brandsma Instituut voor de studie van spiritualiteit aan de Radbouduniversiteit Nijmegen. Zijn onderzoek richt zich vooral op […]

Jack McLain SJ is een Amerikaanse jezuïet, momenteel werkzaam aan het Saint Ignatius’ College in Riverview, Australië. Voor meer van zijn foto’s, volg hem op […]

Jacques Haers SJ is een Vlaamse jezuïet en directeur van het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA). Hij is docent aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen […]

Jaime Tatay Nieto SJ is een Spaanse jezuïet en medewerker van het blog Ecojesuit. Twitter: @JaimeTatay

James Martin SJ is jezuïet, priester te New York en auteur van diverse bestsellers over spiritualiteit. Hij is redacteur en columnist van het katholieke tijdschrift […]

Jan Bentvelzen SJ is jezuïet. Hij werkte als missionaris in Indonesië, was rector van de Krijtbergkerk in Amsterdam en tot 2012 provinciaal overste van de […]

Pater Jan Bots SJ is jezuïet en werkzaam als geestelijk begeleider. Zie ook: www.petruscanisiusstichting.nl.

Jan Caers is oud-leerkracht en -directeur van het Sint-Jozefcollege in Turnhout, en was vele jaren lang kampleider van de collegekampen in de bergen.

Jan Christiaens is musicoloog. Hij is educatief medewerker van de vormingsdienst van het bisdom Gent. 

Jan Gruiters is algemeen directeur van vredesorganisatie PAX.

Jan Peters SJ is jezuïet, islamoloog en arabist. Hij is redacteur van Ignis Webmagazine.

Jan Stuyt SJ, jezuïet, was deken van Nijmegen en directeur van de Jesuit Refugee Service Europe. Momenteel is hij secretaris van de Vlaamse en Nederlandse […]

Jan van Deenen SJ is geestelijk begeleider en auteur. Zie ook: www.levensvragen.net.

Janet Fearns is zuster van de Franciscan Missionaries of the Divine Motherhood en communicatiemanager van het Engelse Missio. 

Jef Felix is theoloog en voormalig ontwikkelingswerker. Hij is vrijwilliger bij Pax Christi Internationaal in Brussel m.b.t. vredesspiritualiteit.

Jeroen Peters is student technische natuurkunde en fotograaf. Hij is tevens actief binnen RKJ Delft. Zie ook zijn website: http://www.jeroenpetersfotografie.nl

Joe Simmons SJ is een Amerikaanse jezuïet. Hij is docent theologie en Engels aan de Cristo Rey Jesuit High School in Minneapolis, Minnesota.

Joel D. Hirst is roman- en toneelschrijver. Hij deed aan George W. Bush Institute onderzoek naar Human Freedom en werkte voor Council on Foreign Relations, een Amerikaanse denktank.

Johan Konings SJ is een Vlaamse jezuïet, woont en werkt sinds 1972 in Brazilië. Hij is hoogleraar Exegese Nieuwe Testament aan de FAJE-Faculdade Jesuíta de […]

Johan Swinnen is diplomaat in ruste. Tussen 1990 en 2012 was hij ambassadeur van België in onder meer Rwanda, Nederland, Congo en Spanje.

Johan Verschueren SJ is regionaal overste van de jezuïeten in Nederland en Vlaanderen.

John Coleman SJ is een Amerikaanse jezuïet. Hij is socioloog en publiceerde onder meer over globalisering, politieke ethiek en milieuvraagstukken.

John Moffatt SJ is een Britse jezuïet. Hij werkte geruime tijd als leerkracht en pastor in het voortgezet onderwijs in Londen.

Jos Bakkers was werkzaam in de verzekeringsbranche en houdt zich sinds zijn pensioen veel met geschiedenis bezig. Hij schreef o.a. over de heilige Petrus Canisius […]

Jos Moons SJ is pastor in de Universitaire Parochie van de KU Leuven. Daarnaast doet hij aan de Tilburg School of Catholic Theology onderzoek op het gebied van de […]

Mr. Jos van Gennip was zestien jaar lang lid van de Eerste Kamer namens het CDA en is momenteel o.a. voorzitter van Socires, een platform […]

Jos Welie, woonachtig in de Verenigde Staten, is hoogleraar gezondheidsethiek aan Creighton University, een van de 28 Amerikaanse jezuïetenuniversitieten, in Omaha, Nebraska. Meer informatie zie: […]

Julia Naaborg is leerling van het Stanislascollege in Delft.

Keith Maczkiewicz SJ is een Amerikaanse jezuïet. Hij studeerde geschiedenis en onderwijskunde, en zal binnenkort aan de slag gaan als pastor aan het Holy Cross-college […]

Kerry Murphy is een Australische advocaat, gespecialiseerd in migrantenrecht, en voormalig coördinator van de Jesuit Refugee Service.

Kevin Spinale SJ is scholastiek van de jezuïeten, leraar op een middelbare school in Boston, en moderator van de Catholic Book Club van het tijdschrift […]

Kick Bras is predikant van de Protestantse Kerk in Nederland en auteur van boeken op het gebied van spiritualiteit.

Leo De Weerdt SJ is een Vlaamse jezuïet. Hij is werkzaam als gevangenisaalmoezenier.

Leo van Leijsen is medewerker Oosterse Kerken van de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

Leontine Post werkte op diverse scholen als docent Duits, geschiedenis en economie. Op dit moment doceert zij Duits op een middelbare school in Bergen (NH).

Limarley Kingsale is docent levensbeschouwing aan het Stanislascollege in Delft.

Lisette van der Wel is antropologe en theologe.

Prof.dr. Luc Braeckmans is academisch directeur van het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA).

Lukas Köhler is filosoof en is directeur van het door hem mede opgerichte centrum voor Milieu-ethiek en Milieu-educatie (München).

Luke Hansen SJ is een Amerikaanse jezuïet en redacteur van het weekblad America.

Lyanne Blonk is historica en theologiestudent. Zij is geïnteresseerd in spiritualiteit en zingeving, en werd recent gevormd als katholiek.

Madeleine Kievits is geestelijk verzorger bij Vivent.

Marc De la Marche SJ is werkzaam geweest in het onderwijs, de priesteropleiding en in Marriage Encounter. Hij was gedurende zes jaar provinciaal van de […]

Marc Desmet SJ (Roeselare, 1956) is arts en jezuïet. Hij studeerde filosofie aan het Centre Sèvres te Parijs, geneeskunde en theologie aan de K.U. Leuven. […]

Marc Lindeijer SJ studeerde geschiedenis en trad in 1994 in bij de jezuïeten. In 2010 promoveerde hij in de kerkgeschiedenis. Hij is verbonden aan het hagiografisch […]

Maria van Leeuwen is verpleeghuisarts.

Marijke Deconinck werkt sinds 2001 als vrijwilliger mee aan het project ‘Tralies uit de weg’. Zij neemt geregeld deel aan groepsgesprekken met gedetineerde mannen en […]

Mariska van Beusichem is predikant van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Zij bereidt een proefschrift voor over Thérèse van Lisieux.

Mark Logtenberg SJ is een jonge jezuïet uit Nederland. Hij studeert ‘Middle East Studies’ en Arabisch aan Fordham University in New York.

Mark Rotsaert SJ is voormalig voorzitter van de Europese Conferentie van Provinciaals van de Sociëteit van Jezus. Momenteel is hij overste van de jezuïetencommunauteit van […]

Mark Van de Voorde is onafhankelijk publicist. Hij is ex-hoofdredacteur van het Vlaamse kerkblad Kerk&Leven en voormalig speechschrijver van verschillende Belgische politici onder wie Herman […]

Marsha Buuron MSc. is sociaal-milieukundige en zelfstandig projectcoördinator. Ze richt zich op het snijvlak van mens, milieu en spiritualiteit. Zie ook: www.capsella.nl.

Martin Claes is priester van het bisdom ’s Hertogenbosch. Daarnaast is hij docent patristiek aan Fontys Hogescholen en als onderzoeker verbonden aan het Centrum voor […]

Martin Maier SJ is een Duitse jezuïet, theoloog en journalist, gespecialiseerd in ecologie en sociale gerechtigheid. Hij werkte o.m. in El Salvador en publiceerde veelvuldig […]

Matthias Kramm SJ is een Duitse jezuïet en promovendus filosofie aan de Universiteit Utrecht. Hij assisteert in de Krijtberg in Amsterdam.

Michael Kelly SJ woont in Bangkok, hij is CEO van www.ucanews.com

Michael Nefkens woont en werkt als zelfstandig architect te Amsterdam. Daarnaast studeert hij in deeltijd theologie in Utrecht en is hij lid van de redactieraad […]

Michael Smith SJ is een Britse jezuïet. Hij studeerde natuurkunde in Oxford en theologie in Londen.

Mieke Thijsseling is lerares wiskunde in Groningen en betrokken bij de Sint-Egbertparochie op Schiermonnikoog.

Mieke van Hecke is namens het CD&V lijsttrekker in Gent. Ze was jaren directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs.

Mike Schultheis SJ is een jezuïet uit de Verenigde Staten, die al ruim veertig jaar werkzaam is in Afrika. Hij verrichtte pionierswerk in het katholiek […]

Nathalie Salazar Medina is slavist van opleiding en werkt sinds 2006 bij Jesuit Refugee Service Belgium. In dit kader bezoekt zij wekelijks het gesloten centrum […]

Nibras Chehayed SJ is een jonge Syrische jezuïet die tot voor kort studeerde in Parijs en momenteel in het kader van zijn opleiding in Libanon […]

Prof. Nicolas Standaert SJ is hoogleraar Sinologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is gespecialiseerd in Chinees-Europese betrekkingen in de 17e en 18e eeuw.

Nikolaas Sintobin SJ is een Vlaamse jezuïet en internetpastor. Zie ook zijn weblog In alle dingen.

Oliver Borg Olivier SJ is een Maltese jezuïet, die al ruim veertig jaar in het Midden-Oosten woont en werkt. Momenteel woont hij in Libanon.

Paul Begheyn SJ is archivaris van de Nederlandse jezuïeten en directeur van het Nederlands Instituut voor Jezuïeten Studies. In zijn onderzoek en publicaties wil hij […]

Paul Brouwers SJ is een Nederlandse jezuïet. Hij werkte vijftig jaar lang in Libanon. Onlangs verhuisde hij naar Ankara, Turkije, waar hij overste is van […]

Prof.dr. Paul de Blot SJ is honorair hoogleraar business-spiritualiteit aan de Nyenrode Business Universiteit en hoofdredacteur van het driemaandelijkse tijdschrift Business Spiritualiteit Magazine Nyenrode. Ook […]

Paul Koch was ruim dertig jaar werkzaam als neuroloog en psychiater in een psychiatrisch ziekenhuis en bij instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Van […]

Paul Verdeyen SJ is jezuïet en kenner van de Vlaamse mystiek. Hij is emeritus-hoogleraar van het Ruusbroecgenootschap aan de Universiteit Antwerpen.

Peter Cousins is actief in het vredeswerk in Colombia en is directeur van een vredesorganisatie in Bogota.

Peter Knapen is voorzitter van Cebeco, koepelorganisatie van de zeven jezuïetencolleges in Vlaanderen.

Peter Koper SJ is werkzaam geweest in retraite- en vormingswerk. Na 10 jaar studentenpastoraat en de nodige trainingen in psychodrama en psychosynthese begon hij een […]

Peter Michielsens was leraar, algemeen directeur van een jezuïetencollege en inspecteur-generaal voor het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap. Tegenwoordig is hij als bestuurder/voorzitter betrokken bij […]

Peter van Dael SJ heeft kunstgeschiedenis gedoceerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en aan de Pontificia Università Gregoriana te Rome.

Peter van Gool SJ is jezuïet en begeleidt groepen en individuele personen in hun spirituele zoektocht vanuit de werkwijzen van psychosynthese.

Philip Brinckman is internaatsdirecteur van het Sint-Jozefscollege in Turnhout.

Philip Debruyne SJ is een Vlaamse jezuïet. Hij was redacteur-programmamaker voor de Katholieke Televisie- en Radio Omroep, directeur van Kerk en Wereld en is thans […]

Piet van Breemen SJ was korte tijd leraar wis- en natuurkunde en lange tijd verantwoordelijk voor de opleiding van jonge jezuïeten in Nederland, Brussel en […]

Pieter Rookmaaker is lid van het algemeen bestuur van de Katholieke Raad voor Kerk en jodendom (KRI).

Pieter Van Petegem is bijbelwetenschapper en filosoof, kreeg zijn scholing in de ignatiaanse spiritualiteit als stafmedewerker in de Oude Abdij van Drongen. Zie ook: www.filokalia.be.

Pieter-Paul Lembrechts SJ is een Vlaamse jezuïet. Hij geeft geestelijke begeleiding en geestelijke oefeningen, en is werkzaam bij Jesuit Refugee Service Belgium.

Rasha Youssef is een Syrische vluchteling, nu wonend in Engeland. Samen met Issa Kardouh, Magui Alahmar en Rabee Khuzam startte zij het initiatief Frans’ Hike. […]

Redactie Ignis webmagazine. Zie ons colofon.

René van den Beld is emeritus predikant te Baarn.

Renilde Vos, werkzaam bij UP Leuven, is theologe van opleiding en heeft een brede spiritueel-religieuze vorming genoten (zij is vooral vertrouwd met de ignatiaanse traditie […]

Rick Timmermans is hoofdredacteur van Ignis Webmagazine en werkzaam bij het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit.

Rob Faesen SJ doceert Middelnederlandse mystieke literatuur aan de universiteiten van Leuven en Antwerpen. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar op leerstoel Franciscus Xaverius aan de Tilburg School […]

Robert Ceusters SJ, jezuïet, is doctor in de wetenschappen, richting ecologie. Van 1970 tot 1993 was hij onderzoeker-werkleider aan de KU Leuven. Sindsdien is hij […]

Roberto Rivera SJ is een Filippijnse jezuïet en socioloog. Hij studeerde in de VS en is momenteel docent-onderzoeker aan de Xavier University in Cagayan de […]

Striptekenaar Rutger Wijnhoven is leerling van het Stanislascollege in Delft.

Saïd Bouharrou studeerde rechten, is ondernemer en moskeebestuurder. Hij is laureaat van de Ien Dales Prijs 2015 en PAX Bruggenbouwer 2015.

Sami Hallak SJ, jezuïet, woont en werkt in Aleppo, Syrië.

Samir Khalil Samir SJ is een Egyptische jezuïet. Momenteel is hij hoogleraar theologie en islamologie aan de katholieke universiteit in Beirut. Hij heeft korte tijd […]

Sanneke Brouwers studeerde theologie en werkt als aalmoezenier bij defensie. Zij is lid van de redactieraad van Ignis.

Sean Salai SJ is een Amerikaanse jezuïet en journalist. Hij is medewerker van het tijdschrift America.

Sebastiaan van Steenberge is kapelmeester van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen, waar hij als dirigent de leiding heeft over het knapenkoor, de meisjescantorij en de capella.

Sigrid Coenradie is remonstrants predikante te Deventer.

Stefan Waanders studeerde geschiedenis en godsdienstwijsbegeerte. Hij was werkzaam in Taizé (Frankrijk), in een huis voor thuis- en daklozen, als buschauffeur, in het bedrijfsleven en […]

Stefien Jansen was werkzaam in de gezondheidszorg en in het basispastoraat. Sinds 1998 is zij geestelijk verzorger in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Zij is […]

Stephen Noon SJ studeert filosofie in Toronto. Voordat hij jezuïet werd, was hij als communicatiestrateeg actief in de politiek van Schotland.

Steve Edmunds SJ is novice van de Britse jezuïeten en werkte als leerkracht aan het Stanislascollege in Delft. Hij studeerde o.m. biochemie en Nederlands. Voordat […]

The Jesuit Post is een online tijdschrift van jonge Amerikaanse jezuïeten. De redactie bestaat uit Michael Rossmann SJ (hoofdredacteur), Jason Welle SJ, Brian Konzman SJ, […]

Theodore Kodidis SJ is een Griekse jezuïet en hoofdredacteur van het tijdschrift Anoichtoi Orizontes.

Thom Sicking SJ is een Nederlandse jezuïet die sinds 1965 in Libanon woont. Hij doceert godsdienstsociologie aan de Université Saint-Joseph van Beiroet.

Tijmen Kroon is informaticus. Hij werkt voor de KRO/RKK als webmaster van Katholieknederland.nl.

Tim O’Brien SJ is een Amerikaanse jezuïet. Hij studeerde politicologie en filosofie. O’Brien is redacteur van The Jesuit Post.

Tineke Renkema-Boersma is psychotherapeut en geestelijk begeleider. Zij is lid van de gemeenschap De Hooge Berkt in Bergeijk.

Tjeerd Jansen SJ, jezuïet, is staflid van de St. Jan Berchmans communiteit in Nijmegen.

Tonny Cornoedus SJ is jezuïet en gevangenisaalmoezenier te Brugge. Hij is een van de oprichters van opvangtehuisHuize Pit-stop.

Ulf Jonsson SJ is hoofdredacteur van het Zweedse jezuïetentijdschrift Signum.

Veerle Audeaert is docent Nederlands en gedragswetenschappen. Ze werkt aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Antwerpen, een jezuïetencollege.

Veronique Thielemans is directeur van het Jan-van-Ruusbroeckollege, een jezuïetencollege in Brussel.

Victor Assouad SJ is telg van een christelijke familie uit Aleppo, Syrië. Slechts vijf procent van de bevolking is er christen. Momenteel woont hij in Rome.

Walter Ceyssens SJ is een Vlaamse jezuïet en leraar. Hij is medewerker van het groepsblog van jonge jezuïeten Wijselijk Onwetend.

Walter Fabri SJ is een Vlaamse jezuïet en geestelijk begeleider. Hij is redacteur van het tijdschrift Jezuïeten en stafmedewerker van de Oude Abdij in Drongen […]

Ward Biemans SJ is als pastor werkzaam in de Petrus Canisiusparochie in Nijmegen. Hij is afgestudeerd in de moraaltheologie aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana te […]

Wauthier de Mahieu SJ is antropoloog en deed onderzoek bij stammen in equatoriaal Afrika. Hij doceerde aan een jezuïetenvormingscentrum in Congo en aan de K.U.Leuven. […]

Wiggert Molenaar SJ studeerde filosofie en theologie in Parijs en is momenteel o.m. werkzaam als geestelijk begeleider bij de Stanislasgroep in Delft en als redacteur […]

Willem Lemmens is als hoogleraar filosofie verbonden aan de Universiteit Antwerpen.

Wim Beuken SJ is emeritus hoogleraar Oude Testament van de Katholieke Universiteit Leuven. Daarvoor doceerde hij in Amsterdam en Nijmegen.

Prof.dr.em. Winand Callewaert is indoloog. Hij studeerde aan verschillende Indiase universiteiten, en schreef tal van boeken over het land en de cultuur. Hoewel inmiddels met […]

Winfried Timmers is geestelijk begeleider. Als specialist is hij werkzaam op het terrein van religieus erfgoed in Limburg. Hij is voorzitter van de Stichting Vrienden Kloosterdorp […]

Wouter Blesgraaf SJ is een Nederlandse jezuïet en werkzaam voor Jesuit Refugee Service (JRS) Belgium in Brussel.

Yovanny Bermúdez SJ is een Venezolaanse jezuïet, werkzaam in de grensstreek tussen Venezuela en Colombia.