webmagazine van de jezuïeten over geloof, spiritualiteit en samenleving

Onze auteurs

Redactie Ignis webmagazine. Zie ons de pagina ‘over ons’.

Luk Adriaens (1946) is gepensioneerd germanist. Hij begeleidt sinds ruim 25 jaar een groep fervente romanlezers.

Bob Albertijn SJ werkte jarenlang als wiskundeleraar in Oost-Congo en Burundi. Later werd hij hoofd van de missieprocuur van de jezuïeten in Brussel.

Victor Assouad SJ is telg van een christelijke familie uit Aleppo, Syrië. Slechts vijf procent van de bevolking is er christen. Momenteel woont hij in Rome.

Guido Attema werkt als audio- en videotechnicus voor de Nederlandse en Vlaamse jezuïeten, en is onder meer betrokken bij de gebedspodcast Bidden Onderweg.

Veerle Audeaert is docent Nederlands en gedragswetenschappen. Ze werkt aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Antwerpen, een jezuïetencollege.

Dorine Baas is als geestelijk begeleider aangesloten bij het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit in Amsterdam. Ze laat zich verder inspireren door de benedictijnse spiritualiteit.

Jos Bakkers was werkzaam in de verzekeringsbranche en houdt zich sinds zijn pensioen veel met geschiedenis bezig. Hij schreef o.a. over de heilige Petrus Canisius […]

Jantje Bax is pastoraal werkster in Aqua Viva, een jezuïeten woon-zorgcomplex voor reguliere priesters, broeders en zusters, seculiere priesters en leken.

Paul Begheyn SJ is archivaris van de Nederlandse jezuïeten en directeur van het Nederlands Instituut voor Jezuïeten Studies. In zijn onderzoek en publicaties wil hij […]

Paolo Beltrame SJ promoveerde in de deeltjesfysica. Hij deed 15 jaar onderzoek naar de donkere materie in ons universum. In 2017 werd hij lid van […]

Karin Benoist is theoloog en werkzaam bij het Platform ignatiaanse spiritualiteit. Naast begeleider Geestelijke Oefeningen is zij redacteur van het blad Jezuïeten.

Jan Bentvelzen SJ is jezuïet. Hij werkte als missionaris in Indonesië, was rector van de Krijtbergkerk in Amsterdam en tot 2012 provinciaal overste van de Nederlandse […]

Frans Berkemeijer SJ, jezuïet en antropoloog, woont in Egypte, waar hij werkt aan de vorming van jeugdleiders onder christenen en moslims.

Yovanny Bermúdez SJ is een Venezolaanse jezuïet, directeur van de Jesuit Refugee Service ter plaatse, actief in het grensgebied met Colombia.

Wim Beuken SJ is emeritus hoogleraar Oude Testament van de Katholieke Universiteit Leuven. Daarvoor doceerde hij in Amsterdam en Nijmegen.

Ward Biemans SJ was pastor in Nijmegen, en is verbonden aan de Gemeenschappen voor Christelijk Leven (GCL); hij is pastor aan de Tilburg School of Theology.

Wouter Blesgraaf SJ is een Nederlandse jezuïet, die werkte voor de Jesuit Refugee Service. Hij wekt aan een Masters theologie aan de KU Leuven en bekwaamt […]

Hein Blommestijn is karmeliet. Hij is wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen en hoogleraar in de mystieke theologie aan de Universiteit Gregoriana te […]

Lyanne Blonk is historica en theologiestudent. Zij is geïnteresseerd in spiritualiteit en zingeving, en werd recent gevormd als katholiek.

Inigo Bocken is wetenschappelijk directeur van het Titus Brandsma Instituut voor de studie van spiritualiteit aan de Radbouduniversiteit Nijmegen.

Ernst Bolsius SJ was lange tijd werkzaam als missionaris in Indonesië. Ook werkte hij als pastor in Groningen en in de Amsterdamse Krijtbergkerk. Hij woont nu […]

Oliver Borg Olivier SJ is een Maltese jezuïet, die al ruim veertig jaar in het Midden-Oosten woont en werkt. Momenteel woont hij in Libanon.

Drs. Frank G. Bosman is cultuurtheoloog en verbonden aan de Tilburg School of Catholic Theology. Zie www.goedgezelschap.eu.

Pater Jan Bots SJ is jezuïet en werkzaam als geestelijk begeleider. Zie ook: www.petruscanisiusstichting.nl.

Saïd Bouharrou studeerde rechten, is ondernemer en moskeebestuurder. Hij is laureaat van de Ien Dales Prijs 2015 en PAX Bruggenbouwer 2015.

Maria Boxberg is theoloog voormalig voorzitter van GCL Duitsland en sinds twee jaar verantwoordelijk voor de geestelijk begeleider van ‘Der Synodale Weg’.

Christophe Brabant is filosoof en theoloog. Hij is werkzaam als leraar godsdienst op het Sint-Barbaracollege te Gent, verantwoordelijk voor de begeleiding van het vak godsdienst […]

Prof.dr. Luc Braeckmans is academisch directeur van het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA).

Kick Bras is predikant van de Protestantse Kerk in Nederland en auteur van boeken op het gebied van spiritualiteit.

Gregory Brenninkmeijer SJ was provinciaal overste van de jezuïeten, en daarna betrokken bij het Ignatiushuis in Amsterdam. Hij is medewerker van de Krijtbergkerk in Amsterdam.

Marcel Bril is strategisch (communicatie) adviseur bij onder meer verschillende overheden en auteur van het boek ‘Door de mist’.

Philip Brinckman is internaatsdirecteur van het Sint-Jozefscollege in Turnhout.

Paul Brouwers SJ is een Nederlandse jezuïet in Beiroet. Hij werkte vijftig jaar in Libanon. 

Sanneke Brouwers studeerde theologie en werkt als aalmoezenier bij defensie. Zij is lid van de redactieraad van Ignis.

Marsha Buuron MSc. is sociaal-milieukundige en zelfstandig projectcoördinator. Ze richt zich op het snijvlak van mens, milieu en spiritualiteit. Zie ook: www.capsella.nl.

Edwina Byrne is een Australische schrijfster en communicatieprofessional. Zij werkt o.m. voor het tijdschrift Eureka Street van de jezuïeten in Australië.

Jan Caers is oud-leerkracht en -directeur van het Sint-Jozefcollege in Turnhout, en was vele jaren lang kampleider van de collegekampen in de bergen.

Prof.dr.em. Winand Callewaert is indoloog. Hij studeerde aan verschillende Indiase universiteiten, en schreef tal van boeken over het land en de cultuur. Hoewel inmiddels met […]

Pascal Calu SJ is een Vlaamse jezuïet. Hij woont in Rome, waar hij werkt voor de curie van de jezuïeten.

John Carr is Washington correspondent van America Magazine – the jesuit review.

Renate Cauwels is medewerker in het ignatiaanse bezinningscentrum Oude Abdij Drongen (bij Gent) en voormalige leerkracht godsdienst en wetenschappen.

Robert Ceusters SJ, jezuïet, is doctor in de biologie en was verbonden aan de KU Leuven. De laatste jaren is hij meer bezig als geestelijk […]

Walter Ceyssens SJ is een Vlaamse jezuïet, classicus van opleiding. Hij begeleidt jonge mensen, waaronder mannen in opleiding voor het priesterschap.  

Frans Chanterie SJ is een Vlaamse jezuïet, gevormd als historicus, met ervaring in zowel  academisch onderwijs als vluchtelingenwerk in Oost Afrika. Hij woont in Nairobi, Kenya, […]

Nibras Chehayed SJ komt uit Syrië en studeerde in Parijs. 

Jan Christiaens is musicoloog. Hij is educatief medewerker van de vormingsdienst van het bisdom Gent. 

Martin Claes is priester van het bisdom ’s Hertogenbosch. Daarnaast is hij docent patristiek aan Fontys Hogescholen en als onderzoeker verbonden aan het Centrum voor […]

Sigrid Coenradie is remonstrants predikante te Deventer.

John Coleman SJ is een Amerikaanse jezuïet. Hij is socioloog en publiceerde onder meer over globalisering, politieke ethiek en milieuvraagstukken.

Guy Consolmagno SJ is een Amerikaanse jezuïet en astronoom. Hij is directeur van de Vaticaanse Sterrenwacht.

James Corkery SJ is een Britse jezuïet. Hij doceert fundamentele theologie aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana in Rome. 

Tonny Cornoedus SJ is jezuïet en was jarenlang gevangenisaalmoezenier te Brugge. Sinds september 2018 is hij namens de Jesuit Refugee Service pastoraal werkzaam in vluchtelingenkamp Moria, […]

Peter Cousins is actief in het vredeswerk in Colombia en is directeur van een vredesorganisatie in Bogota.

Joel D. Hirst is roman- en toneelschrijver. Hij deed aan George W. Bush Institute onderzoek naar Human Freedom en werkte voor Council on Foreign Relations, een Amerikaanse denktank.

Guy Dalcq is godsdienstdocent aan het Sint-Barbaracollege te Gent en medeauteur van het pedagogisch project van de Vlaamse ignatiaanse scholen. Sinds 2017 is hij directeur […]

Tom De Bruyn is niveaucoördinator secundair onderwijs van Cebeco (Centraal Beleid Ignatiaans Onderwijs).

Myrjam De Keyser is oogarts en pastorale werkster. Ze woonde met haar gezin 15 jaar bij een klooster van karmelietessen en deelde hun spiritualiteit.

Guido de Baere SJ, Vlaams jezuïet, Ruusbroec-kenner, doceerde Middelnederlandse letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Antwerpen en is medewerker van het Ruusbroecgenootschap […]

Leo De Weerdt SJ is een Vlaamse jezuïet. Hij is werkzaam als gevangenisaalmoezenier.

Pieter De Witte en Geertjan Zuijdwegt zijn gevangenisaalmoezeniers en wetenschappelijk medewerkers bij het Centrum voor Religie, Ethiek en Detentie aan het Leuvens Instituut voor Criminologie.

Cristel De Meulder is sopraan. Zij behaalde aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium in Antwerpen de Eerste Prijs Kamermuziek en het Hoger Diploma voor Zang bij […]

Tom De Herdt en Sara Geenen zijn beiden professor aan het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid van de Universiteit Antwerpen.

Herman De Weerdt SJ werkt sinds meer dan 10 jaar in de colleges van Bukavu, Oost-Congo. Hiervoor werkte hij o.m. ook met Soedanese vluchtelingen en […]

Georges De Schrijver SJ was een Vlaamse jezuïet. Hij overleed in Manila in 2016. Hij doceerde fundamentele theologie aan de faculteit Godgeleerdheid van de KU Leuven.

Marc De la Marche SJ was werkzaam in het onderwijs, de priesteropleiding en in Marriage Encounter. Zes jaar was hij provinciaal overste van de Vlaamse jezuïeten. […]

Wauthier de Mahieu SJ is antropoloog en deed onderzoek bij stammen in equatoriaal Afrika. Momenteel geeft hij retraites en geestelijke begeleiding in de Oude Abdij […]

Dirk De Bièvre is professor Internationale Politiek aan de Universiteit Antwerpen. Zie ook: website universiteit.

Paul de Blot SJ was honorair hoogleraar business-spiritualiteit aan de Nyenrode Business Universiteit en werkzaam in het pastoraat voor zieken, studenten en Indonesiërs. Hij overleed eind […]

Philip Debruyne SJ is een Vlaamse jezuïet. Hij was redacteur-programmamaker voor de Katholieke Televisie- en Radio Omroep, directeur van Kerk en Wereld en is thans […]

Marijke Deconinck werkt sinds 2001 als vrijwilliger mee aan het project ‘Tralies uit de weg’. Zij neemt geregeld deel aan groepsgesprekken met gedetineerde mannen en […]

Drs. Ilse Dekker was tot 2016 docent levensbeschouwing. Nu is ze directeur van JECSE (Jesuit European Committee for Secondary and pre-secondary Education).

Marc Desmet SJ is regionale overste van de Vlaamse en Nederlandse jezuïeten. Hij studeerde filosofie aan het Centre Sèvres te Parijs, geneeskunde en theologie aan de K.U. […]

Emmanuelle Devuyst is beleidsadviseur bij het Jesuit European Social Centre (JESC) in Brussel.

Guido Dierickx SJ is een Vlaamse jezuïet. Doceerde politicologie, sociologie en godsdienstsociologie aan de Universiteit Antwerpen. Hij is redacteur van Ignis Webmagazine.

Simon Dweek SJ is een jezuïet uit Egypte. Hij woont en werkt momenteel in Rome.

Steve Edmunds SJ een Britse jezuïet. Hij was korte tijd leerkracht aan het Stanislascollege in Delft. Hij studeerde o.m. biochemie en Nederlands.

Emrullah Erdem is islamitisch geestelijk verzorger en islamoloog. Hij zet zich in voor de dialoog tussen zijn godsdienst en andere religies.

François Euvé SJ is een Franse theoloog en wetenschapper. Hij is hoofdredacteur van het tijdschrift Etudes.

Walter Fabri SJ is een Vlaamse jezuïet en geestelijk begeleider. Hij is redacteur van het tijdschrift Jezuïeten en stafmedewerker van de Oude Abdij in Drongen […]

Rob Faesen SJ doceert Middelnederlandse mystieke literatuur aan de universiteiten van Leuven en Antwerpen. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar op leerstoel Franciscus Xaverius aan de Tilburg School […]

Martin Faingnaert is karmeliet. Hij is prior van de Karmel in Brugge.

Janet Fearns is zuster van de Franciscan Missionaries of the Divine Motherhood en communicatiemanager van het Engelse Missio. 

Jef Felix is theoloog en voormalig ontwikkelingswerker. Hij is vrijwilliger bij Pax Christi Internationaal in Brussel m.b.t. vredesspiritualiteit.

Evelien Gardebroek is docent aan de academie voor sociale studie aan de Christelijke Hogeschool Ede.

Peter Girasek SJ is een jezuïet uit Slowakije.

Gaël Giraud SJ is jezuïet en econoom. Als onderzoeker verbonden aan het Centre National de Recherches Scientifiques.

Johan Gortworst werkte met daklozen en met vrouwen in de vrouwenopvang. Hij heeft verschillende romans geschreven en uitgegeven.

Corinne Groenendijk is predikant in Maarssen en geestelijk begeleider. Ze schreef de brochure ‘Afstemmen op de Eeuwige’.

Jan Gruiters is algemeen directeur van vredesorganisatie PAX.

Cyrus Habib is plaatsvervangend gouverneur van de staat Washington

Jacques Haers SJ is een Vlaamse jezuïet, hij leidt de Universitaire Parochie van de KU Leuven en is docent aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen […]

Sami Hallak SJ, jezuïet, woont en werkt in Aleppo, Syrië.

Luke Hansen SJ is een Amerikaanse jezuïet, was redacteur van het weekblad America en studeert in Rome. 

Ronald Heins is dominee binnen de Protestantse Kerk Nederland. Hij is voorganger in Zutphen en maakte audio-meditatie voor zijn website: www.eenkwartiervoorgod.nl.

Marianne Hoeboer is geestelijk begeleider en begeleidt mensen die de Geestelijke Oefeningen doen. Ze is lid van meditatieteam Delft.

David Holdcroft SJ uit Australië was directeur van de Jesuit Refugee Service (JRS) in de regio zuidelijk Afrika, en werkte daarna op het internationale hoofdkantoor van de JRS […]

Damian Howard SJ is provinciaal van de Britse jezuïeten.

Frater Broer Huitema CMM is voormalig algemeen overste van de Congregatie van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid, beter bekend als de Fraters van Tilburg, […]

Jos Huls is karmeliet en verbonden met de monniken van Schiermonnikoog. Hij promoveerde in 1988 cum laude met een doctoraalscriptie over Dag Hammarskjöld en publiceert over mystiek […]

Joost IJsselmuiden is katholiek, gepensioneerd psychiatrisch verpleegkundige, gehuwd en heeft twee kinderen.

Rosaliene Israël is predikant-scriba van de Protestantse Kerk Amsterdam. Aan de Protestantse Theologische Universiteit doet ze promotie-onderzoek naar christelijke leefgemeenschappen. Zie ook www.rosalieneisrael.nl

Tjeerd Jansen SJ, jezuïet, is staflid van de St. Jan Berchmans communiteit in Nijmegen.

Gerard Jansen was tot 2009 (ruim 21 jaar) directeur van het Berchmanianum in Nijmegen, een jezuïetenhuis met mogelijkheden tot wonen, verzorging en verpleging voor religieuzen […]

Stefien Jansen was werkzaam in de gezondheidszorg en in het basispastoraat. Sinds 1998 is zij geestelijk verzorger in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Zij is […]

Dr. Jeremy Clarke is oprichter van Sino-Immersions Pty Ltd, een consultancy bedrijf over Chinese aangelegenheden in Australië.

The Jesuit Post is een online tijdschrift van jonge Amerikaanse jezuïeten. Zie: www.thejesuitpost.org.

Ulf Jonsson SJ is hoofdredacteur van het Zweedse jezuïetentijdschrift Signum.

Kensy Joseph SJ studeert theologie en heeft een achtergrond in computerwetenschap en filosofie.

Herman Kaiser is voormalig burgemeester van Arnhem.

Michael Kelly SJ is een jezuïet uit Australië is CEO van www.ucanews.com in Bangkok.

Christopher Kerr is directeur van het Ignatian Solidarity Network (Ignatiaans Netwerk voor Solidariteit). Zie: www.ignatiansolidarity.net.

Prof.dr. Ilse Kerremans OCDS is kinderchirurg en lekenkarmelietes. Zij is eminent kenner van het leven en werk van Edith Stein en schreef daarover onder meer […]

Samir Khalil Samir SJ is een Egyptische jezuïet. Momenteel is hij hoogleraar theologie en islamologie aan de katholieke universiteit in Beirut. Hij heeft korte tijd […]

Madeleine Kievits is geestelijk verzorger bij Vivent en werkt in drie verpleeghuizen waar mensen wonen met dementie. Ze schrijft over haar werk op haar LinkedIn-profiel.

Prof. Eduard Kimman SJ studeerde economie, theologie en sociale ethiek. Hij was hoogleraar bedrijfsethiek aan verschillende universiteiten. Momenteel is hij directeur van Missio Nederland en pastoor in […]

Limarley Kingsale is docent levensbeschouwing aan het Stanislascollege in Delft.

Nico Kluiters SJ was een Nederlandse jezuïet. Als missionaris werkte hij in het noorden van Libanon. In 1985 werd hij vermoord. In 2019 werd zijn […]

Peter Knapen is voorzitter van Cebeco, koepelorganisatie van de zeven jezuïetencolleges in Vlaanderen.

Paul Koch was ruim dertig jaar werkzaam als neuroloog en psychiater in een psychiatrisch ziekenhuis en bij instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Van […]

Theodore Kodidis SJ is een Griekse jezuïet en hoofdredacteur van het tijdschrift Anoichtoi Orizontes.

Hans Koenen SJ was werkzaam in de volwassenencatechese in Arnhem. Hij woonde tot zijn sterven in 2019 in Nijmegen en had een bijzondere interesse in judaïca.

Johan Konings SJ is een Vlaamse jezuïet, woont en werkt sinds 1972 in Brazilië. Hij is hoogleraar Exegese Nieuwe Testament aan de FAJE-Faculdade Jesuíta de […]

Peter Koper SJ is werkzaam geweest in retraite- en vormingswerk. Na 10 jaar studentenpastoraat en de nodige trainingen in psychodrama en psychosynthese begon hij een […]

Matthias Kramm SJ is een Duitse jezuïet en promovendus filosofie aan de Universiteit Utrecht. Hij assisteert in de Krijtberg in Amsterdam.

Tijmen Kroon is informaticus. Hij werkt voor de KRO/RKK als webmaster van Katholieknederland.nl.

Guido Kums studeerde Germaanse Filologie aan de KULeuven en doceerde daarna Engelse literatuur aan de Ufsia, later de UAntwerpen, tot aan zijn emeritaat. Doris Lessing […]

Frans Kurris SJ was docent Frans aan het Aloysiuscollege in Den Haag, waar hij ook pastor was van de Franstalige parochie. In 2015 overleed hij.

Lukas Köhler is filosoof en is directeur van het door hem mede opgerichte centrum voor Milieu-ethiek en Milieu-educatie (München).

Pieter-Paul Lembrechts SJ is een Vlaamse jezuïet. Hij geeft geestelijke begeleiding en geestelijke oefeningen, en is werkzaam bij Jesuit Refugee Service Belgium.  

Willem Lemmens is als hoogleraar moderne wijsbegeerte en ethiek verbonden aan de Universiteit Antwerpen.

Marc Lindeijer SJ studeerde geschiedenis en trad in 1994 in bij de  jezuïeten. In 2010 promoveerde hij in de kerkgeschiedenis. Hij is sinds 2020 vicaris-generaal van […]

Mark Logtenberg SJ is een jonge jezuïet uit Nederland. Hij studeerde ‘Middle East Studies’ en Arabisch aan Fordham University in New York.

Keith Maczkiewicz SJ is een Amerikaanse jezuïet. Hij studeerde geschiedenis en onderwijskunde, en is in 2018 priester gewijd. 

Henri Madelin SJ is een Franse jezuïet, emeritus docent aan het Instituut voor Politicologie te Parijs en vertegenwoordiger van de heilige Stoel bij de Raad […]

Martin Maier SJ is een Duitse jezuïet, theoloog en journalist, gespecialiseerd in ecologie en sociale gerechtigheid. Hij werkte in El Salvador en schreef een biografie van […]

Matt Malone SJ is president en hoofdredacteur van America Media.

Elisabetta Manunza is hoogleraar Europees en Internationaal aanbestedingsrecht aan de Universiteit Utrecht en bestuursvoorzitter van het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit.

Luc Martens is CD&V-politicus. Hij was minister van Cultuur, Gezin en Welzijn (1995-1999) en burgemeester van Roeselare.

James Martin SJ is jezuïet, priester te New York en auteur van diverse bestsellers over spiritualiteit. Hij is redacteur en columnist van het katholieke tijdschrift […]

Mariëlle Matthee studeerde Engelse taal en cultuur. Ze is docent aan de Universiteit Leiden en bestuurslid van GCL-Nederland.

Prof. Gerald L. McKevitt SJ was historicus en als hoogleraar verbonden aan de Santa Clara University in Silicon Valley (VS). Hij overleed in 2015.   

Jack McLain SJ is een Amerikaanse jezuïet, momenteel werkzaam aan het Saint Ignatius’ College in Riverview, Australië. Voor meer van zijn foto’s, volg hem op […]

Michel Mestrum is psychiatrisch patiënt en lijdt aan paranoïde schizofrenie. Hij zet zich reeds geruime tijd in voor het destigmatiseren van psychiatrische ziektebeelden.

Peter Michielsens was leraar, algemeen directeur van een jezuïetencollege en inspecteur-generaal voor het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap. Tegenwoordig is hij als bestuurder/voorzitter betrokken bij […]

John Moffatt SJ is een Britse jezuïet. Hij werkte geruime tijd als leerkracht en pastor in het voortgezet onderwijs in Londen.

Wiggert Molenaar SJ studeerde filosofie en theologie in Parijs. Hij woont in Antwerpen, geeft geestelijke begeleiding en is redacteur van het tijdschrift Cardoner (www.cardoner.eu).

Hendrik Moons studeerde theologie en werkt bij Goodmoovs en We Drive Solar aan elektrische deelauto’s. Hij schrijft over zijn stapjes op weg naar een duurzame […]

Jos Moons SJ is pastor in de Universitaire Parochie van de KU Leuven en docent aan de faculteit theologie aldaar. Daarnaast doet hij aan de Tilburg School […]

Hendro Munsterman studeerde theologie in Amsterdam en Straatsburg. Hij is momenteel directeur van het Institut Pastorale d’Études Religieuses aan de Université Catholique de Lyon en […]

Kerry Murphy is een Australische advocaat, gespecialiseerd in migrantenrecht, en voormalig coördinator van de Jesuit Refugee Service.

Julia Naaborg is leerling van het Stanislascollege in Delft.

David Nazar SJ is rector van het Oosters Instituut in Rome. Afkomstig uit Canada, is hij twaalf jaar overste geweest van de jezuïeten in Oekraïne.

Michael Nefkens woont en werkt als zelfstandig architect te Amsterdam. Daarnaast studeert hij in deeltijd theologie in Utrecht en is hij lid van de redactieraad […]

Geert Noels is een Vlaamse econoom en medeoprichter van Econopolis. Hij is auteur van het boek Econoshock over de huidige financiële crisis.

Stephen Noon SJ studeert filosofie in Toronto. Voordat hij jezuïet werd, was hij als communicatiestrateeg actief in de politiek van Schotland.

Tim O’Brien SJ is een Amerikaanse jezuïet. Hij studeerde politicologie en filosofie. O’Brien is redacteur van The Jesuit Post.

Dr. Ordetta Mendoza is programmaverantwoordelijke  van de Xavier Board of Higher Education in India.

Gerard O’Connell is de Vaticaancorrespondent van America Magazine.

Dr. Peter Verovšek doceert internationale politiek aan de universiteit van Sheffield.

Jeroen Peters is student technische natuurkunde en fotograaf. Hij is tevens actief binnen RKJ Delft. Zie ook zijn website: http://www.jeroenpetersfotografie.nl

Jan Peters SJ is jezuïet, islamoloog en arabist. Hij is redacteur van Ignis Webmagazine.

Fried Pijnenborg SJ was leraar Nederlands in Zeist en is emeritus studentenpastor.

Francesco Pisanò is medewerker van het European Leadership Programme van de jezuïeten.

Rob Polet is diaken voor de basiliek van de h. Nicolaas in Amsterdam.

Sandra Pos is geestelijk verzorger, psychodynamisch therapeut en student theologie aan de Fontys Hogeschool.

Leontine Post werkte op diverse scholen als docent Duits, geschiedenis en economie. Op dit moment doceert zij Duits op een middelbare school in Bergen (NH).

Mario Powell SJ is directeur van Brooklyn Jesuit Prep.

Cedric Prakash SJ is een jezuïet uit India. Van 2016 tot 2018 woonde hij in Libanon, waar hij werkte in de Jesuit Refugee Service.

dr. Mathé Prick was neuroloog in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, en jarenlang actief in de medisch-ethische toetsing van wetenschappelijk onderzoek.

Hans Putman SJ werkte lange tijd als missionaris in Soedan en Egypte. Sinds 2013 woont en werkt hij in Bethlehem.

Tineke Renkema-Boersma is psychotherapeut en geestelijk begeleider. Zij is lid van de gemeenschap De Hooge Berkt in Bergeijk.

Roberto Rivera SJ is een Filippijnse jezuïet en socioloog. Hij studeerde in de VS en is momenteel docent-onderzoeker aan de Xavier University in Cagayan de […]

Hugo Roeffaers SJ doceerde Engelse letterkunde en taalfilosofie aan de Universiteit Antwerpen. Publiceerde Van Yeats tot Heaney. Een eeuw poëzie en Taal en Woordkunst. Een […]

Gerwin Roffel is koster van de RK Krijtbergkerk en grafisch ontwerper.

Pieter Rookmaaker is lid van het algemeen bestuur van de Katholieke Raad voor Kerk en jodendom (KRI).

Mark Rotsaert SJ was novicenmeester, provinciaal overste van de jezuïeten in Vlaanderen en voorzitter van het overleg van Europese jezuïetenprovinciaals. Hij doceerde ignatiaanse spiritualiteit in Rome.

Georges Ruyssen SJ is een Vlaamse jezuïet. Hij doceert kerkelijk recht in Rome en Parijs.

Sean Salai SJ is een Amerikaanse jezuïet en journalist. Hij is medewerker van het tijdschrift America.

Nathalie Salazar Medina is slavist van opleiding en werkt sinds 2006 bij Jesuit Refugee Service Belgium. In dit kader bezoekt zij wekelijks het gesloten centrum […]

Mike Schultheis SJ is een jezuïet uit de Verenigde Staten, die veertig jaar werkte in Afrika. Hij overleed in 2017.

Thom Sicking SJ is een Nederlandse jezuïet die sinds 1965 in Libanon woont. Hij doceert godsdienstsociologie aan de Université Saint-Joseph van Beiroet.

Joe Simmons SJ is een Amerikaanse jezuïet. Hij is studeert theologie in Boston USA.

Nikolaas Sintobin SJ is een Vlaamse jezuïet en internetpastor. Zie ook zijn weblog In alle dingen.

Michael Smith SJ is een Britse jezuïet. Hij studeerde natuurkunde in Oxford en theologie in Londen.

Jan Sonneveld (BySpeech) werkt voor overheden en andere organisaties aan effectief leiderschap met woorden – als speechschrijver, adviseur en trainer. Jan maakt de podcast Tegenspraak, over bijzondere […]

Kevin Spinale SJ is jezuïet, docent Engels aan Fairfield University en moderator van de Catholic Book Club van het tijdschrift America.

Prof. Nicolas Standaert SJ is hoogleraar Sinologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is gespecialiseerd in Chinees-Europese betrekkingen in de 17e en 18e eeuw.

Jan Stuyt SJ, jezuïet, was deken van Nijmegen en directeur van de Jesuit Refugee Service Europe. Op dit moment werkt hij voor het Platform voor Ignatiaanse […]

Toon Suffys SJ is jezuïet stadspastor in Amsterdam, verbonden aan de RK Krijtbergkerk.

Johan Swinnen is diplomaat in ruste. Tussen 1990 en 2012 was hij ambassadeur van België in onder meer Rwanda, Nederland, Congo en Spanje.

Cecile Tan werd geboren in Indonesië en werkt in Nederland als beëdigd tolk en vertaler.

Jaime Tatay Nieto SJ is een Spaanse jezuïet en medewerker van het blog Ecojesuit. Twitter: @JaimeTatay

Guy Tegenbos is columnist van De Standaard

Gied ten Berge is socioloog en theoloog. Hij is voorzitter van het Steuncomité Israëlische Vredes- en Mensenrechten Organisaties (SIVMO) en medeoprichter van Kairos Palestina. In […]

Dick Tesser SJ maakte sinds 1975 deel uit van de Gemeenschap De Hooge Berkt. Hij overleed in oktober 2019.

Veronique Thielemans is directeur van het Jan-van-Ruusbroeckollege, een jezuïetencollege in Brussel.

Mieke Thijsseling is lerares wiskunde in Groningen en betrokken bij de Sint-Egbertparochie op Schiermonnikoog.

Rick Timmermans is hoofdredacteur van Ignis Webmagazine en werkzaam bij het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit.

Winfried Timmers is geestelijk begeleider. Als specialist is hij werkzaam op het terrein van religieus erfgoed in Limburg. Hij is voorzitter van de Stichting Vrienden Kloosterdorp […]

Rik Torfs is kerkjurist en als hoogleraar verbonden aan de KU Leuven, waar hij van 2013-2017 rector was.

Frank Turner SJ is een Britse jezuïet, gespecialiseerd in politiek en sociale rechtvaardigheid. Hij was ruim acht jaar werkzaam voor het Jesuit European Social Centre (JESC) […]

René van den Beld is emeritus predikant te Baarn.

Dries van den Akker SJ is jezuïet en oud-docent godsdienst, catechese en levensbeschouwing. Verzorgt ook een website over heiligen: www.heiligen.net. Hij is redacteur van Ignis […]

Dirk Van Tricht is beleggingsadviseur van de Nederlandse en Vlaamse jezuïeten.

Sebastiaan van Steenberge is kapelmeester van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen, waar hij als dirigent de leiding heeft over het knapenkoor, de meisjescantorij en de capella.

Ronald van Raak is lid van de Tweede Kamer voor de SP. Van zijn hand verscheen Denken op de dijken. Het Nederland van de filosofen.

Pieter Van Petegem is bijbelwetenschapper en filosoof, kreeg zijn scholing in de ignatiaanse spiritualiteit als stafmedewerker in de Oude Abdij van Drongen. Zie ook: www.filokalia.be.

Susan van Driel o.carm is lid van de Nederlandse karmelprovincie. Zij is werkzaam als provinciaal archivaris en beheert het Titus Brandsma archief. Zij schreef twee […]

Theo van Drunen SJ is betrokken bij het bestuur van de Nederlandse en Vlaamse Jezuïeten in Antwerpen. Daarvoor werkte in het Ignatiushuis in Amsterdam en […]

Hilde Van Linden is stafmedewerker van het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit en begeleider Geestelijke Oefeningen en Gemeenschappelijke Onderscheiding (GeOS).

Chris van Dam is Tweede-Kamerlid namens het CDA.

Jan van Deenen SJ was geestelijk begeleider en auteur. Hij is overleden in 2012.

Carel van Tulder SJ is jezuïet. Hij was lange tijd werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg.

Bruno van der Werff was huisarts.

Mark Van de Voorde is onafhankelijk publicist. Hij is ex-hoofdredacteur van het Vlaamse kerkblad Kerk&Leven en voormalig speechschrijver van verschillende Belgische politici onder wie Herman […]

Mariska van Beusichem is predikant van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Zij bereidt een proefschrift voor over Thérèse van Lisieux.

Piet van Breemen SJ studeerde natuurkunde en was lang verantwoordelijk voor de opleiding van jezuïeten in Nederland, Brussel en Berlijn. Hij gaf retraites in diverse landen […]

Dr. Hans van Leeuwen SJ was jezuïet, theoloog, geestelijk begeleider en expert op het gebied van de ignatiaanse spiritualiteit. Hij overleed eind 2019.

Maria van Leeuwen is verpleeghuisarts.

Lisette van der Wel is antropologe en theologe.

Leo van Leijsen is medewerker Oosterse Kerken van de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

Mieke van Hecke is namens het CD&V lijsttrekker in Gent. Ze was jaren directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs.

Geert van Dartel is voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland.

Mieke Van Houtte is socioloog en als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Gent. Haar onderzoek richt zich op onderwijssociologie met een focus op gelijke kansen in […]

Prof. Hans van Leeuwen is natuurkundige. Na verblijven aan de universiteit van Nijmegen en een aantal Amerikaanse instellingen werd hij in 1969 benoemd tot hoogleraar […]

Frans van der Lugt SJ was een Nederlandse jezuïet. Hij leefde sinds 1966 in Syrië. Daar werkte hij als geestelijk, psychologisch en sociaal begeleider in Al […]

Prof. dr. Monique van Dijk-Groeneboer zoekt als hoogleraar Religieuze Educatie aan de Universiteit van Tilburg de verbinding tussen theologie, waarden en onderwijs.

Fernand Van Neste SJ was lid van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek en de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie.

Peter van Gool SJ is jezuïet en begeleidt groepen en individuele personen in hun spirituele zoektocht vanuit de werkwijzen van psychosynthese.

Peter van Dael SJ heeft kunstgeschiedenis gedoceerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en aan de Pontificia Università Gregoriana te Rome.

Mr. Jos van Gennip is oud-senator (CDA) en lid van de Wetenschappelijke Raad van het Martens Centre, het academisch instituut van de Europese Christen Democraten.

Gerlinde Verbist is senior onderzoeker bij het CBS op de domeinen ‘onderwijs’ ‘migratie’ en ‘simulatiemodellen’ en werkzaam bij de Universiteit Antwerpen.

Paul Verdeyen SJ is jezuïet en kenner van de Vlaamse mystiek. Hij is emeritus-hoogleraar van het Ruusbroecgenootschap aan de Universiteit Antwerpen.

Charles Verhezen SJ verbleef 35 jaar in de Democratische Republiek Congo en leidde nadien gedurende tien jaar de Missieprocuur van de Belgische jezuïeten te Brussel.

Johan Verschueren SJ is verantwoordelijk voor de belangrijke internationale instellingen van de jezuïeten in Rome. Daarvoor was hij regionaal overste van de jezuïeten in Nederland en Vlaanderen.

Désirée Verweij is hoogleraar Militaire Ethiek aan de Nederlandse Defensie Academie en bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit (leerstoel Pax Christi).

Melissa Vida is correspondent in Brussel voor America Magazine – the jesuit review.

Elena Vilenskaya is actief in Russische organisaties die opkomen voor de rechten van de mens. Ze is een pleitbezorgster voor vredeseducatie op school en zet […]

Dani Villanueva SJ is een Spaanse jezuïet. Hij houdt van technologie en van (sociale) netwerken als middelen voor verandering. Lees de artikelen op zijn blog (in […]

Renilde Vos, werkzaam bij UP Leuven, is theologe van opleiding en heeft een brede spiritueel-religieuze vorming genoten (zij is vooral vertrouwd met de ignatiaanse traditie […]

Stefan Waanders studeerde geschiedenis en godsdienstwijsbegeerte. Hij was werkzaam in Taizé (Frankrijk), in een huis voor thuis- en daklozen, als buschauffeur, in het bedrijfsleven en […]

Jos Welie, woonachtig in de Verenigde Staten, is hoogleraar gezondheidsethiek aan Creighton University, een van de 28 Amerikaanse jezuïetenuniversitieten, in Omaha, Nebraska. Meer informatie zie: […]

Inge Wierda is kunsthistoricus, gespecialiseerd in Russische religieuze kunst. Zij is verbonden aan het Ignatiushuis als docent kunst & religie en organisator van tentoonstellingen. Zie […]

Striptekenaar Rutger Wijnhoven is leerling van het Stanislascollege in Delft.

Dr. Gerard Wilkens SJ was spirituaal aan het Grootseminarie Rolduc te Kerkrade en geestelijk begeleider aan het Bonifatius Instituut in Vogelenzang.  Hij is werkzaam als geestelijk […]

Prof.dr. Henk Witte is emeritus bijzonder hoogleraar aan de Tilburg School of Catholic Theology. Hij bekleedde daar de Xaverius-leerstoel voor theologie en spiritualiteit vanuit ignatiaans […]

Elisabeth Wouters studeert theologie aan de KU Leuven.

Rasha Youssef is een Syrische vluchteling, nu wonend in Engeland. Samen met Issa Kardouh, Magui Alahmar en Rabee Khuzam startte zij het initiatief Frans’ Hike. […]

Paul Yperman is voorzitter van Cebeco, de koepel van Vlaamse ignatiaanse scholen.