webmagazine van de jezuïeten over geloof, spiritualiteit en samenleving

Onze auteurs

Vidmantas Šimkūnas SJ was van 2017 tot 2021 de provinciale overste van de jezuïeten in Litouwen en Letland. Hij is rector van de Sint-Janskerk in […]

Andriy Zelinskyy SJ is auteur en docent aan de Oekraïense Katholieke Universiteit. Hij adviseert het hoofd van de Oekraïense Grieks-katholieke Kerk en is het hoofd […]

Paul Yperman is voorzitter van Cebeco, de koepel van Vlaamse ignatiaanse scholen.

Rasha Youssef is een Syrische vluchteling, nu wonend in Engeland. Samen met Issa Kardouh, Magui Alahmar en Rabee Khuzam startte zij het initiatief Frans’ Hike. […]

Toshihiro Yanagida SJ is werkzaam bij Seragi in Tokio, een spiritualiteitscentrum van de jezuïeten.

Elisabeth Wouters studeert theologie aan de KU Leuven.

Prof.dr. Henk Witte is emeritus bijzonder hoogleraar aan de Tilburg School of Catholic Theology. Hij bekleedde daar de Xaverius-leerstoel voor theologie en spiritualiteit vanuit ignatiaans […]

Dr. Gerard Wilkens SJ was spirituaal aan het Grootseminarie Rolduc te Kerkrade en geestelijk begeleider aan het Bonifatius Instituut in Vogelenzang.  Hij is werkzaam als geestelijk […]

Striptekenaar Rutger Wijnhoven is leerling van het Stanislascollege in Delft.

Inge Wierda is kunsthistoricus, gespecialiseerd in Russische religieuze kunst. Zij is verbonden aan het Ignatiushuis als docent kunst & religie en organisator van tentoonstellingen. Zie […]

Jos Welie, woonachtig in de Verenigde Staten, is hoogleraar gezondheidsethiek aan Creighton University, een van de 28 Amerikaanse jezuïetenuniversitieten, in Omaha, Nebraska. Meer informatie zie: […]

Eric Weisman-Morel, Etienne Morin en Bertrand Dervau zijn lid van GCL-Frankrijk (Gemeenschap Christelijk Leven).

Jeike Wallinga is lector energietransitie aan de hogeschool Windesheim. Ze wil met studenten en het werkveld, praktische oplossingen ontwikkelen die bijdragen aan (versnelde) energietransitie.

Stefan Waanders studeerde geschiedenis en godsdienstwijsbegeerte. Hij was werkzaam in Taizé (Frankrijk), in een huis voor thuis- en daklozen, als buschauffeur, in het bedrijfsleven en […]

Renilde Vos, werkzaam bij UP Leuven, is theologe van opleiding en heeft een brede spiritueel-religieuze vorming genoten (zij is vooral vertrouwd met de ignatiaanse traditie […]

Rikko Voorberg is theoloog en artistiek leider van het Graceland Festival. Hij verbindt mensen en in diverse projecten komt hij op voor de zwakkeren van […]

Dani Villanueva SJ is een Spaanse jezuïet. Hij houdt van technologie en van (sociale) netwerken als middelen voor verandering. Lees de artikelen op zijn blog (in […]

Elena Vilenskaya zet zich internationaal in voor vrede.

Melissa Vida is correspondent in Brussel voor America Magazine – the jesuit review.

Désirée Verweij is hoogleraar Militaire Ethiek aan de Nederlandse Defensie Academie en bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit (leerstoel Pax Christi).

Johan Verschueren SJ is verantwoordelijk voor de belangrijke internationale instellingen van de jezuïeten in Rome. Daarvoor was hij regionaal overste van de jezuïeten in Nederland en Vlaanderen.

Charles Verhezen SJ verbleef 35 jaar in de Democratische Republiek Congo en leidde nadien gedurende tien jaar de Missieprocuur van de Belgische jezuïeten te Brussel.

Paul Verdeyen SJ is jezuïet en kenner van de Vlaamse mystiek. Hij is emeritus-hoogleraar van het Ruusbroecgenootschap aan de Universiteit Antwerpen.

Gerlinde Verbist is senior onderzoeker bij het CSB op de domeinen ‘onderwijs’ ‘migratie’ en ‘simulatiemodellen’ en werkzaam bij de Universiteit Antwerpen.

Jan Velaers is professor aan de Universiteit Antwerpen, waar hij onder ander ‘staatsrecht’ doceert.

Anne Vandenhoeck is docente pastorale zorg en diaconie en voorzitter van het Academisch Centrum voor Praktische Theologie aan de KU Leuven, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen.

Else Vanbergen is kleine zuster van Nazaret en woont in Brussel.

Mark Van de Voorde is onafhankelijk publicist. Hij is ex-hoofdredacteur van het Vlaamse kerkblad Kerk&Leven en voormalig speechschrijver van verschillende Belgische politici onder wie Herman […]

Geert van Dartel is voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland.

Hilde Van Linden is stafmedewerker van het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit en begeleider Geestelijke Oefeningen en Gemeenschappelijke Onderscheiding (GeOS).

Herman van Rompuy was van 2010 tot 2014 voorzitter van de Europese raad. Daarvoor diende hij in de Belgische regering als onder andere staatssecretaris, minister […]

Jan van Deenen SJ was geestelijk begeleider en auteur. Hij is overleden in 2012.

René van den Beld is emeritus predikant te Baarn.

Judith van der werf is emeritus predikant, geestelijk begeleider en was als pastor verbonden aan het IKON-pastoraat. In 2020 schreef ze de 40-dagenretraite van de jezuïeten.

Leo van Leijsen is medewerker Oosterse Kerken van de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

Pieter Van Petegem is bijbelwetenschapper en filosoof, kreeg zijn scholing in de ignatiaanse spiritualiteit als stafmedewerker in de Oude Abdij van Drongen. Zie ook: www.filokalia.be.

Piet van Breemen SJ studeerde natuurkunde en was lang verantwoordelijk voor de opleiding van jezuïeten in Nederland, Brussel en Berlijn. Hij gaf retraites in diverse landen […]

Lisette van der Wel is antropologe en theologe.

Dirk Van Tricht is beleggingsadviseur van de Nederlandse en Vlaamse jezuïeten.

Peter van Gool SJ is jezuïet en begeleidt groepen en individuele personen in hun spirituele zoektocht vanuit de werkwijzen van psychosynthese.

Peter van Dael SJ heeft kunstgeschiedenis gedoceerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en aan de Pontificia Università Gregoriana te Rome.

Dr. Hans van Leeuwen SJ was jezuïet, theoloog, geestelijk begeleider en expert op het gebied van de ignatiaanse spiritualiteit. Hij overleed eind 2019.

Dries van den Akker SJ was jezuïet en oud-docent godsdienst, catechese en levensbeschouwing. Hij overleed op 30 oktober 2022. Hij verzorgde een website over heiligen: […]

Rob van Uden is diaken van Parochie Heilige Geest in Rijen en de Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart.

Fred van Iersel is emeritus hoogleraar Religion and Ethics in the Context of Armed Forces aan Tilburg University.

Elias Van Dyck is verbonden aan de onderzoeksgroep Musicologie van de KU Leuven.

Prof. Hans van Leeuwen is natuurkundige. Na verblijven aan de universiteit van Nijmegen en een aantal Amerikaanse instellingen werd hij in 1969 benoemd tot hoogleraar […]

Frans van der Lugt SJ was een Nederlandse jezuïet. Hij leefde sinds 1966 in Syrië. Daar werkte hij als geestelijk, psychologisch en sociaal begeleider in Al […]

Juliëtte van Deursen-Vreeburg is historicus en theoloog en promoveert aan de Tilburg School of Catholic Theology op de mogelijkheden van lectio divina in de klas.

Myriam Van den Eynde was jaren adjunct-directeur van het jezuïetencollege in Turnhout. In 2022 schreef ze de 40-dagenretraite voor het Platform Ignatiaanse spiritualiteit. Nu is […]

Maria van Leeuwen is verpleeghuisarts.

Mieke Van Houtte is socioloog en als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Gent. Haar onderzoek richt zich op onderwijssociologie met een focus op gelijke kansen in […]

Mieke van Hecke is namens het CD&V lijsttrekker in Gent. Ze was jaren directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs.

Mr. Jos van Gennip is oud-senator (CDA) en lid van de Wetenschappelijke Raad van het Martens Centre, het academisch instituut van de Europese Christen Democraten.

Mariska van Beusichem is predikant van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Zij bereidt een proefschrift voor over Thérèse van Lisieux.

Fer van der Reijken is minderbroeder franciscaan en gardiaan van het stadsklooster San Damiano in ‘s-Hertogenbosch

Fernand Van Neste SJ was lid van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek en de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie.

Marleen Van Meerbeeck is mediacoach op Onze-Lieve-Vrouwecollege plus in Antwerpenen ze lerares Nederlands in de eerste graad.

Prof. dr. Monique van Dijk-Groeneboer zoekt als hoogleraar Religieuze Educatie aan de Universiteit van Tilburg de verbinding tussen theologie, waarden en onderwijs.

Ronald van Raak is lid van de Tweede Kamer voor de SP. Van zijn hand verscheen Denken op de dijken. Het Nederland van de filosofen.

Chris van Dam is Tweede-Kamerlid namens het CDA.

Susan van Driel o.carm is lid van de Nederlandse karmelprovincie. Zij is werkzaam als provinciaal archivaris en beheert het Titus Brandsma archief. Zij schreef twee […]

Steven Van Hecke is hoofddocent vergelijkende en Europese politiek (KU Leuven).

Baudouin Van Overstraeten was tot zijn pensioenering vele jaren directeur van de Jesuit Refugee Service Belgium.

Bastiaan van Rooijen SJ is jezuïet. Hij werkt als docent aan het Stanislascollege in Delft en als sociaal raadsman bij een buurtteam in Amsterdam.

Bart van Emmerik SJ is de coördinator van het Platform voor Ignatiaanse spiritualiteit in Vlaanderen en Nederland, vanuit het Ignatiushuis in Amsterdam.

Bruno van der Werff was huisarts.

Theo van Drunen SJ is betrokken bij het bestuur van de Nederlandse en Vlaamse Jezuïeten in Antwerpen. Daarvoor werkte in het Ignatiushuis in Amsterdam en […]

Annieke van Dijk is retraitefacilitator en geestelijk begeleider bij Interserve Nederland.

Sebastiaan van Steenberge is kapelmeester van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen, waar hij als dirigent de leiding heeft over het knapenkoor, de meisjescantorij en de capella.

Anneke van der Werff-Verbraak is gepensioneerd huisarts. Zij doet vrijwilligerswerk voor slachtoffers van mishandeling en geweld (zie www.stichtingimmo.nl), geeft bijbelcursussen en begeleidt gebedsweken.

Carel van Tulder SJ is jezuïet. Hij was lange tijd werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg.

André Van Poeck is hoogleraar macro- en monetaire economie aan de Universiteit Antwerpen.

Sabine Van Huffel is emerita hoogleraar biomedische dataverwerking aan de KU Leuven. Sinds 1983 is zij vertrouwd met de ignatiaanse spiritualiteit en is actief in […]

Marcel Uwineza SJ is een jezuïet en theoloog uit Rwanda. Hij doceert aan het Hekima University College in Nairobi, Kenia. Zijn onderzoeks- en onderwijsinteresses omvatten christelijke […]

Frank Turner SJ is een Britse jezuïet, gespecialiseerd in politiek en sociale rechtvaardigheid. Hij was ruim acht jaar werkzaam voor het Jesuit European Social Centre (JESC) […]

Rik Torfs is kerkjurist en als hoogleraar verbonden aan de KU Leuven, waar hij van 2013-2017 rector was.

Winfried Timmers is geestelijk begeleider. Als specialist is hij werkzaam op het terrein van religieus erfgoed in Limburg. Hij is voorzitter van de Stichting Vrienden Kloosterdorp […]

Rick Timmermans is medewerker ‘jonge mensen & onderwijs’ bij het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit. Hij was tot 2023 hoofdredacteur van Ignis webmagazine.

Mieke Thijsseling is lerares wiskunde in Groningen en betrokken bij de Sint-Egbertparochie op Schiermonnikoog.

Veronique Thielemans is directeur van het Jan-van-Ruusbroeckollege, een jezuïetencollege in Brussel.

Dick Tesser SJ maakte sinds 1975 deel uit van de Gemeenschap De Hooge Berkt. Hij overleed in oktober 2019.

Eric ter Hark is uitvoerend voorzitter van de Benelux Business Roundtable, een associatie met een dertigtal leidende bedrijven binnen de Benelux als lid en die […]

Glenn ter Veer is directeur van het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit en studeerde klassieke gitaar aan het conservatorium.

Bert ten Berge SJ is priester, jezuïet, gepensioneerd als docent biologie en levensbeschouwing aan het Stanislascollege in Delft. Hij blijft betrokken bij de Ignatiaanse pedagogiek en woont […]

Gied ten Berge is socioloog en theoloog. Hij is voorzitter van het Steuncomité Israëlische Vredes- en Mensenrechten Organisaties (SIVMO) en medeoprichter van Kairos Palestina. In […]

Guy Tegenbos is columnist van De Standaard

Jaime Tatay Nieto SJ is een Spaanse jezuïet en medewerker van het blog Ecojesuit. Twitter: @JaimeTatay

Cecile Tan werd geboren in Indonesië en werkt in Nederland als beëdigd tolk en vertaler.

Johan Swinnen is diplomaat in ruste. Tussen 1990 en 2012 was hij ambassadeur van België in onder meer Rwanda, Nederland, Congo en Spanje.

Toon Suffys SJ is jezuïet stadspastor in Amsterdam, verbonden aan de RK Krijtbergkerk.

Jan Stuyt SJ, jezuïet, was deken van Nijmegen en directeur van de Jesuit Refugee Service Europe. Op dit moment werkt hij voor het Platform voor Ignatiaanse […]

Benoît Stoffels SJ was leraar godsdienst in Zeist, pastoor in de Aloysiuskerk in Utrecht en spirituaal aan de priester- en diakenopleiding Bovendonk. Daarnaast was hij […]

Prof. Nicolas Standaert SJ is hoogleraar Sinologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is gespecialiseerd in Chinees-Europese betrekkingen in de 17e en 18e eeuw.

Kevin Spinale SJ is jezuïet, docent Engels aan Fairfield University en moderator van de Catholic Book Club van het tijdschrift America.

Anne Speckens is hoogleraar psychiatrie aan het Radboudumc Centrum voor Mindfulness in Nijmegen.

Antonio Spadaro SJ is een Italiaanse jezuïet, journalist en schrijver. Sinds 2011 is hij hoofdredacteur van het gerenommeerde La Civiltà Cattolica.

Jan Sonneveld (BySpeech) werkt voor overheden en andere organisaties aan effectief leiderschap met woorden – als speechschrijver, adviseur en trainer. Jan maakt de podcast Tegenspraak, over bijzondere […]

Kaat Somers is projectcoördinator onderwijs voor het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA) en is coördinator van het Vlaamse Netwerk voor Service-Learning in het Hoger Onderwijs.

Michael Smith SJ is een Britse jezuïet. Hij studeerde natuurkunde in Oxford en theologie in Londen.

Benoit Willemaers SJ werkt voor het Europees Sociaal Centrum van de Jezuïeten in Brussel, een instelling van de Sociëteit van Jezus die pleit voor sociale en […]

Nikolaas Sintobin SJ is een Vlaamse jezuïet en internetpastor. Zie ook zijn weblog In alle dingen.

Isabella Simon is hoofdredacteur bij Commonweal.

Joe Simmons SJ is een Amerikaanse jezuïet. Hij is studeert theologie in Boston USA.

Thom Sicking SJ is een Nederlandse jezuïet die sinds 1965 in Libanon woont. Hij doceert godsdienstsociologie aan de Université Saint-Joseph van Beiroet.

Mike Schultheis SJ is een jezuïet uit de Verenigde Staten, die veertig jaar werkte in Afrika. Hij overleed in 2017.

Sam Sawyer SJ is hoofdredacteur van jezuïetentijdschrift America – the jesuit review.

Nathalie Salazar Medina is slavist van opleiding en werkt sinds 2006 bij Jesuit Refugee Service Belgium. In dit kader bezoekt zij wekelijks het gesloten centrum […]

Sean Salai SJ is een Amerikaanse jezuïet en journalist. Hij is medewerker van het tijdschrift America.

Patrick Saint-Jean SJ doceert aan de afdeling psychologie van de Creighton University in Omaha.

Michel Sabah is emeritus patriarch van Jerusalem en voormalig voorzitter van Pax Christi International.

Georges Ruyssen SJ is een Vlaamse jezuïet. Hij doceert kerkelijk recht in Rome en Parijs.

Peter Rožič SJ is een Sloveense jezuïet. Hij is directeur van Jesuit European Social Centre.

Mark Rotsaert SJ was novicenmeester, provinciaal overste van de jezuïeten in Vlaanderen en voorzitter van het overleg van Europese jezuïetenprovinciaals. Hij doceerde ignatiaanse spiritualiteit in Rome.

Pieter Rookmaaker is lid van het algemeen bestuur van de Katholieke Raad voor Kerk en jodendom (KRI).

Gerwin Roffel is koster van de RK Krijtbergkerk en grafisch ontwerper.

Hugo Roeffaers SJ doceerde Engelse letterkunde en taalfilosofie aan de Universiteit Antwerpen. Publiceerde Van Yeats tot Heaney. Een eeuw poëzie en Taal en Woordkunst. Een […]

Roberto Rivera SJ is een Filippijnse jezuïet en socioloog. Hij studeerde in de VS en is momenteel docent-onderzoeker aan de Xavier University in Cagayan de […]

Fabian Retschke SJ is een Duitse jezuïet en theoloog. Hij werkt voor het buitenschoolse kinder- en jeugdwerk van het Canisius-college in Berlijn.

Tineke Renkema-Boersma is psychotherapeut en geestelijk begeleider. Zij is lid van de gemeenschap De Hooge Berkt in Bergeijk.

Piet Raes werkt voor het bisdom Brugge. Hij schreef een boek over de mystica Madeleine Delbrêl: Betoverd door God.

Hans Putman SJ werkte lange tijd als missionaris in Soedan en Egypte. Sinds 2013 woont en werkt hij in Bethlehem.

Giulia Privitelli komt uit Malta en is actief voor Living Stones in Amsterdam.

dr. Mathé Prick was neuroloog in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, en jarenlang actief in de medisch-ethische toetsing van wetenschappelijk onderzoek.

Dermot Preston SJ is een Britse jezuïet en teamleider van de St. Henry Morse-mission in Newcastle-upon-Tyne.

Cedric Prakash SJ is een jezuïet uit India. Van 2016 tot 2018 woonde hij in Libanon, waar hij werkte in de Jesuit Refugee Service.

Mario Powell SJ is directeur van Brooklyn Jesuit Prep.

Leontine Post werkte op diverse scholen als docent Duits, geschiedenis en economie. Op dit moment doceert zij Duits op een middelbare school in Bergen (NH).

Gerrit Post is journalist en eindredacteur van Ignis Webmagazine.

Sandra Pos is geestelijk verzorger, psychodynamisch therapeut en student theologie aan de Fontys Hogeschool.

Russell Pollitt, S.J. is correspondent for Johannesburg in Zuid-Afrika voor het tijdschrift America – the jesuit review.

Harold Polis intendant van het stadsfestival Barokke Influencers.

Rob Polet is diaken en als medewerker van het Platform ignatiaanse spiritualiteit coördinator Geestelijke Oefeningen & Gemeenschappelijke Onderscheiding.

Francesco Pisanò is medewerker van het European Leadership Programme van de jezuïeten.

Fried Pijnenborg SJ was leraar Nederlands in Zeist en emeritus studentenpastor. Hij is op 12 september 2022 overleden op 90-jarige leeftijd.

Jeroen Peters is student technische natuurkunde en fotograaf. Hij is tevens actief binnen RKJ Delft. Zie ook zijn website: http://www.jeroenpetersfotografie.nl

Jan Peters SJ is jezuïet, islamoloog en arabist. Hij is redacteur van Ignis Webmagazine.

Dr. Peter Verovšek doceert internationale politiek aan de universiteit van Sheffield.

Herman Paulussen SJ is jezuïet en verbonden aan de parochie Heilige Geest Antwerpen.

Docent aan het St. Thomas Theologisch Instituut in Moskou.

Gerard O’Connell is de Vaticaancorrespondent van America Magazine.

Dr. Ordetta Mendoza is programmaverantwoordelijke  van de Xavier Board of Higher Education in India.

Tim O’Brien SJ is een Amerikaanse jezuïet. Hij studeerde politicologie en filosofie. O’Brien is redacteur van The Jesuit Post.

Stephen Noon SJ studeert filosofie in Toronto. Voordat hij jezuïet werd, was hij als communicatiestrateeg actief in de politiek van Schotland.

Geert Noels is een Vlaamse econoom en medeoprichter van Econopolis. Hij is auteur van het boek Econoshock over de huidige financiële crisis.

Pater Adolfo Nicolás SJ is een Spaanse jezuïet, werkte geruime tijd in Azië, en was van 2008 tot 2016 de algemeen overste van de Sociëteit […]

David Neuhaus SJ is Israëlisch staatsburger en was lange tijd vicaris voor de Hebreeuwssprekende katholieken van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem en professor exegese aan […]

Michael Nefkens woont en werkt als zelfstandig architect te Amsterdam. Daarnaast studeert hij in deeltijd theologie in Utrecht en is hij lid van de redactieraad […]

David Nazar SJ is rector van het Oosters Instituut in Rome. Afkomstig uit Canada, is hij twaalf jaar overste geweest van de jezuïeten in Oekraïne.

Julia Naaborg is leerling van het Stanislascollege in Delft.

Kerry Murphy is een Australische advocaat, gespecialiseerd in migrantenrecht, en voormalig coördinator van de Jesuit Refugee Service.

Hendro Munsterman studeerde theologie in Amsterdam en Straatsburg. Hij is momenteel directeur van het Institut Pastorale d’Études Religieuses aan de Université Catholique de Lyon en […]

Hendrik Moons studeerde theologie en werkt bij Goodmoovs en We Drive Solar aan elektrische deelauto’s. Hij schrijft over zijn stapjes op weg naar een duurzame […]

Jos Moons SJ werkt aan de KU Leuven als onderzoeker (met name synodaliteit) en gastdocent (homiletiek, inclusieve ecclesiologie, spiritualiteit) en is daarnaast pastor in de […]

Een moniale van de Monastieke Familie van Betlehem, Maria Tenhemelopneming en de heilige Bruno, woonachtig in monasterium onze-lieve-vrouw van het fiat Opgrimbie.

Wiggert Molenaar SJ studeerde filosofie en theologie in Parijs. Hij woont in Antwerpen, geeft geestelijke begeleiding en is redacteur van het tijdschrift Cardoner (www.cardoner.eu).

John Moffatt SJ is een Britse jezuïet. Hij werkte geruime tijd als leerkracht en pastor in het voortgezet onderwijs in Londen.

Anne Mieke Huijsmans is docent en voorzitter van de werkgroep identiteit aan het Stanislascollege in Delft.

Peter Michielsens was leraar, algemeen directeur van een jezuïetencollege en inspecteur-generaal voor het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap. Tegenwoordig is hij als bestuurder/voorzitter betrokken bij […]

Michel Mestrum is psychiatrisch patiënt en lijdt aan paranoïde schizofrenie. Hij zet zich reeds geruime tijd in voor het destigmatiseren van psychiatrische ziektebeelden.

Michaël Merrigan is jurist gespecialiseerd in mensenrechten. Hij werkt in Brussel voor een mensenrechteninstelling en is als vrijwillig wetenschappelijk medewerker verbonden aan de KU Leuven. […]

Roel Mermans behaalde een master in de ingenieurswetenschappen (1994) en een educatieve master Wetenschappen&Technologie (2022) aan de KU Leuven. Sinds september 2022 is hij leerkracht […]

Jack McLain SJ is een Amerikaanse jezuïet, momenteel werkzaam aan het Saint Ignatius’ College in Riverview, Australië. Voor meer van zijn foto’s, volg hem op […]

Prof. Gerald L. McKevitt SJ was historicus en als hoogleraar verbonden aan de Santa Clara University in Silicon Valley (VS). Hij overleed in 2015.   

Michael McGirr is Mission Facilitator at Caritas Australia.

Jim McDermott SJ is redacteur bij het jezuïetentijdschrift America.

Bill McCormick SJ is politiek wetenschapper en schrijft voor America Magazine, het tijdschrift van de Amerikaanse jezuïeten.

Mariëlle Matthee studeerde Engelse taal en cultuur. Ze is docent aan de Universiteit Leiden en bestuurslid van GCL-Nederland.

Bryan Massingale is hoogleraar theologische en sociale ethiek aan de Fordham Universiteit in New York. Foto: Ignatian Solidarity Network

James Martin SJ is jezuïet, priester te New York en auteur van diverse bestsellers over spiritualiteit. Hij is redacteur en columnist van het katholieke tijdschrift […]

Luc Martens is CD&V-politicus. Hij was minister van Cultuur, Gezin en Welzijn (1995-1999) en burgemeester van Roeselare.

Elisabetta Manunza is hoogleraar Europees en Internationaal aanbestedingsrecht aan de Universiteit Utrecht en bestuursvoorzitter van het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit.

Matt Malone SJ is president en hoofdredacteur van America Media.

Jonathan Malesic is een journalist en essayist uit Amerika.

Martin Maier SJ is een Duitse jezuïet, theoloog en journalist, gespecialiseerd in ecologie en sociale gerechtigheid. Hij werkte in El Salvador en schreef een biografie van […]

Naziha Maher werkt als expert ‘mensen met een migratieachtergrond’ bij Kom op tegen Kanker

Henri Madelin SJ is een Franse jezuïet, emeritus docent aan het Instituut voor Politicologie te Parijs en vertegenwoordiger van de heilige Stoel bij de Raad […]

Keith Maczkiewicz SJ is een Amerikaanse jezuïet. Hij studeerde geschiedenis en onderwijskunde, en is in 2018 priester gewijd. 

Aldomárcio M. dal bo SJ is een jezuïet uit Brazilië. Momenteel woont en studeert hij in Leuven.

Mauricio López Oropeza is uitvoerend secretaris van REPAM, het Pan-Amazonian Ecclesial Network.

Mark Logtenberg SJ is een jonge jezuïet uit Nederland. Hij studeerde ‘Middle East Studies’ en Arabisch aan Fordham University in New York.

Daniel Lipinski was van 2005 tot 2021 acht termijnen lang U.S. Vertegenwoordiger voor het Derde Congresdistrict van Illinois.

Bart Lindner is oud-docent natuurkunde aan het Stanislascollege Delft.

Marc Lindeijer SJ studeerde geschiedenis en trad in 1994 in bij de  jezuïeten. In 2010 promoveerde hij in de kerkgeschiedenis. Hij is sinds 2020 vicaris-generaal van […]

Willem Lemmens is als hoogleraar moderne wijsbegeerte en ethiek verbonden aan de Universiteit Antwerpen.

Pieter-Paul Lembrechts SJ is een Vlaamse jezuïet. Hij geeft geestelijke begeleiding en geestelijke oefeningen, en is werkzaam bij Jesuit Refugee Service Belgium.  

Yasmina Lansman is juriste en antropologe. Voor JRS Belgium bezoekt ze wekelijks het gesloten centrum in Brugge. Eerder werkte ze in detentiecentra in Tsjaad, Gaza […]

Lukas Köhler is filosoof en is directeur van het door hem mede opgerichte centrum voor Milieu-ethiek en Milieu-educatie (München).

Frans Kurris SJ was docent Frans aan het Aloysiuscollege in Den Haag, waar hij ook pastor was van de Franstalige parochie. In 2015 overleed hij.

Guido Kums studeerde Germaanse Filologie aan de KULeuven en doceerde daarna Engelse literatuur aan de Ufsia, later de UAntwerpen, tot aan zijn emeritaat. Doris Lessing […]

Moritz Kuhlmann SJ is een Duitse jezuïet. Hij studeerde Chinees in Taiwan en is momenteel bezig met een doctoraat in sinologie in Peking.

Tijmen Kroon is informaticus. Hij werkt voor de KRO/RKK als webmaster van Katholieknederland.nl.

Matthias Kramm was enige jaren jezuïet, hij promoveerde in de filosofie aan de Universiteit Utrecht. Hij is als onderzoeker verbonden aan de Wageningen University.

Peter Koper SJ is werkzaam geweest in retraite- en vormingswerk. Hij is op 19 september 2023 op 92-jarige leeftijd overleden.

Johan Konings SJ is een Vlaamse jezuïet, woont en werkt sinds 1972 in Brazilië. Hij is hoogleraar Exegese Nieuwe Testament aan de FAJE-Faculdade Jesuíta de […]

Jan Koenot is Jezuiet.

Hans Koenen SJ was werkzaam in de volwassenencatechese in Arnhem. Hij woonde tot zijn sterven in 2019 in Nijmegen en had een bijzondere interesse in judaïca.

Theodore Kodidis SJ is een Griekse jezuïet en hoofdredacteur van het tijdschrift Anoichtoi Orizontes.

Paul Koch was ruim dertig jaar werkzaam als neuroloog en psychiater in een psychiatrisch ziekenhuis en bij instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Van […]

Peter Knapen is afgevaardigd bestuurder van Cebeco, koepelorganisatie van de zeven jezuïetencolleges in Vlaanderen en lid van de IgnAN-stuurgroep.

Nico Kluiters SJ was een Nederlandse jezuïet. Als missionaris werkte hij in het noorden van Libanon. In 1985 werd hij vermoord. In 2019 werd zijn […]

Limarley Kingsale is docent levensbeschouwing aan het Stanislascollege in Delft.

Prof. Eduard Kimman SJ studeerde economie, theologie en sociale ethiek. Hij was hoogleraar bedrijfsethiek aan verschillende universiteiten. Momenteel is hij directeur van Missio Nederland en pastoor in […]

Madeleine Kievits is geestelijk verzorger bij Vivent en werkt in drie verpleeghuizen waar mensen wonen met dementie. Ze schrijft over haar werk op haar LinkedIn-profiel.

Samir Khalil Samir SJ is een Egyptische jezuïet. Momenteel is hij hoogleraar theologie en islamologie aan de katholieke universiteit in Beirut. Hij heeft korte tijd […]

Prof.dr. Ilse Kerremans OCDS is kinderchirurg en lekenkarmelietes. Zij is eminent kenner van het leven en werk van Edith Stein en schreef daarover onder meer […]

Christopher Kerr is directeur van het Ignatian Solidarity Network (Ignatiaans Netwerk voor Solidariteit). Zie: www.ignatiansolidarity.net.

Michael Kelly SJ is een jezuïet uit Australië is CEO van www.ucanews.com in Bangkok.

Herman Kaiser is voormalig burgemeester van Arnhem.

Kensy Joseph SJ studeert theologie en heeft een achtergrond in computerwetenschap en filosofie.

Ulf Jonsson SJ is hoofdredacteur van het Zweedse jezuïetentijdschrift Signum.

The Jesuit Post is een online tijdschrift van jonge Amerikaanse jezuïeten. Zie: www.thejesuitpost.org.

Dr. Jeremy Clarke is oprichter van Sino-Immersions Pty Ltd, een consultancy bedrijf over Chinese aangelegenheden in Australië.

Tjeerd Jansen SJ, jezuïet, is staflid van de St. Jan Berchmans communiteit in Nijmegen.

Gerard Jansen was tot 2009 (ruim 21 jaar) directeur van het Berchmanianum in Nijmegen, een jezuïetenhuis met mogelijkheden tot wonen, verzorging en verpleging voor religieuzen […]

Stefien Jansen was werkzaam in de gezondheidszorg en in het basispastoraat. Sinds 1998 is zij geestelijk verzorger in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Zij is […]

Jolanda Jacobs is geassocieerd lid van de Medical Mission Sisters, unit Germany-UK. Ze werkt als geestelijk verzorger in het Erasmus MC te Rotterdam en is […]

Michael J. O’Loughlin en Christopher Parker zijn journalisten en werken bij America – The Jesuit Review.

Rosaliene Israël is predikant-scriba van de Protestantse Kerk Amsterdam. Aan de Protestantse Theologische Universiteit doet ze promotie-onderzoek naar christelijke leefgemeenschappen. Zie ook www.rosalieneisrael.nl

Joost IJsselmuiden is katholiek, gepensioneerd psychiatrisch verpleegkundige, gehuwd en heeft twee kinderen.

Jos Huls is karmeliet en verbonden met de monniken van Schiermonnikoog. Hij promoveerde in 1988 cum laude met een doctoraalscriptie over Dag Hammarskjöld en publiceert over mystiek […]

Frater Broer Huitema CMM is voormalig algemeen overste van de Congregatie van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid, beter bekend als de Fraters van Tilburg, […]

Damian Howard SJ is provinciaal van de Britse jezuïeten.

Angela Holleboom is voormalig abdis van de zusters clarissen in Megen.

David Holdcroft SJ uit Australië was directeur van de Jesuit Refugee Service (JRS) in de regio zuidelijk Afrika, en werkte daarna op het internationale hoofdkantoor van de JRS […]

Hendrik Hoet studeerde klassieke filologie (KU Leuven) en bijbeltheologie (Gregoriana, Rome), is priester en lid van de Gemeenschap van Sant’Egidio, doceerde Nieuw Testament in opleidingen […]

Marianne Hoeboer is geestelijk begeleider en begeleidt mensen die de Geestelijke Oefeningen doen. Ze is lid van meditatieteam Delft.

Ronald Heins is dominee binnen de Protestantse Kerk Nederland. Hij is voorganger in Zutphen en maakte audio-meditatie voor zijn website: www.eenkwartiervoorgod.nl.

Tony Heeren is ere-voorzitter van de rechtbank eerste aanleg Limburg, voorheen onderzoeksrechter. Thans is hij nog voorzitter van de probatiecommissie Limburg.

Siktus Harson is journalist en schrijft vanuit Jakarta voor UCA News over gebeurtenissen en trends die de kerk in Indonesië raken.

Luke Hansen SJ is een Amerikaanse jezuïet, was redacteur van het weekblad America en studeert in Rome. 

Andrew Hamilton SJ is een Australische jezuïet. Hij doceert theologie en kerkgeschiedenis aan de United Faculty of Theology in Melbourne. Ook is hij redacteur van […]

Tomáš Halík is hoogleraar sociologie aan de Karelsuniversiteit te Praag en auteur van verschillende theologische/filosofische boeken. Tijdens het communistische regime was hij actief in de […]

Sami Hallak SJ, jezuïet, woont en werkt in Aleppo, Syrië.

Pater Bernd Hagenkord SJ is hoofdredacteur van de Duitse sectie van Radio Vaticana. Zie ook: www.radiovaticana.org en blog.radiovatikan.de.

Jacques Haers SJ is een Vlaamse jezuïet, hij leidt de Universitaire Parochie van de KU Leuven en is docent aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen […]

Cyrus Habib is plaatsvervangend gouverneur van de staat Washington

Elsbeth Gruteke is theoloog en historicus. Zij werkt als predikant in de PKN en als presentator bij de EO. Ook is zij actief bij het […]

Jan Gruiters is algemeen directeur van vredesorganisatie PAX.

Corinne Groenendijk is predikant in Maarssen en geestelijk begeleider. Ze schreef de brochure ‘Afstemmen op de Eeuwige’.

Johan Gortworst werkte met daklozen en met vrouwen in de vrouwenopvang. Hij heeft verschillende romans geschreven en uitgegeven.

Gaël Giraud SJ is jezuïet en econoom. Als onderzoeker verbonden aan het Centre National de Recherches Scientifiques.

Peter Girasek SJ is een jezuïet uit Slowakije.

Jörg Gebhard is directeur van Jesuit Refugee Service Belgium.

Evelien Gardebroek is docent aan de academie voor sociale studie aan de Christelijke Hogeschool Ede.

Ben Frie SJ is jezuïet en priester, werkzaam op het vlak van geloof en levensbeschouwing. Hij is lid van de redactie van Ignis.

Bruno Franguelli SJ is een jezuïet uit Brazilië. Momenteel woont hij in Rome.

Kathleen Ferrier was tien jaar Tweede Kamerlid namens het CDA. Ze woonde en werkte in verschillende landen in Azië en Zuid-Amerika. Momenteel is ze voorzitter […]

Jef Felix is theoloog en voormalig ontwikkelingswerker. Hij is vrijwilliger bij Pax Christi Internationaal in Brussel m.b.t. vredesspiritualiteit.

Janet Fearns is zuster van de Franciscan Missionaries of the Divine Motherhood en communicatiemanager van het Engelse Missio. 

Martin Faingnaert is karmeliet. Hij is prior van de Karmel in Brugge.

Rob Faesen SJ doceert Middelnederlandse mystieke literatuur aan de universiteiten van Leuven en Antwerpen. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar op leerstoel Franciscus Xaverius aan de Tilburg School […]

Walter Fabri SJ is een Vlaamse jezuïet en geestelijk begeleider. Hij is redacteur van het tijdschrift Jezuïeten en stafmedewerker van de Oude Abdij in Drongen […]

Simon Evers is secretaris-generaal Konferentie Nederlandse Religieuzen (www.knr.nl).

François Euvé SJ is een Franse theoloog en wetenschapper. Hij is hoofdredacteur van het tijdschrift Etudes.

Emrullah Erdem is islamitisch geestelijk verzorger en islamoloog. Hij zet zich in voor de dialoog tussen zijn godsdienst en andere religies.

Steve Edmunds SJ een Britse jezuïet. Hij was korte tijd leerkracht aan het Stanislascollege in Delft. Hij studeerde o.m. biochemie en Nederlands.

Agbonkhianmeghe E. Orobator SJ is voorzitter van de jezuïetenconferentie van Afrika en Madagaskar.

Simon Dweek SJ is een jezuïet uit Egypte. Hij woont en werkt momenteel in Rome.

Wim Dombret SJ is een Vlaamse jezuïet en als medewerker verbonden aan het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit. Hij woonde 17 jaar in Canada.

Arlette Dister-Jacquemotte is gedelegeerde van de pater Provinciaal, coördinator van de jezuïetencolleges en -scholen in Wallonië.

Guido Dierickx SJ is een Vlaamse jezuïet. Doceerde politicologie, sociologie en godsdienstsociologie aan de Universiteit Antwerpen. Hij is redacteur van Ignis Webmagazine.

Emmanuelle Devuyst is beleidsadviseur bij het Jesuit European Social Centre (JESC) in Brussel.

Marc Desmet SJ is regionale overste van de Vlaamse en Nederlandse jezuïeten. Hij studeerde filosofie aan het Centre Sèvres te Parijs, geneeskunde en theologie aan de K.U. […]

Annemarie den Blanken werkt als geestelijk verzorger in het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam. Daarnaast heeft zij zich verdiept in de ignatiaanse spiritualiteit en is begeleider […]

Karlijn Demasure is gespecialiseerd in kindermisbruik in de katholieke kerk. Ze is als professor verbonden aan Université Saint-Paul in Ottawa Canada

Siska Deknudt is gevangenisaalmoezenier in Beveren.

Drs. Ilse Dekker was tot 2016 docent levensbeschouwing. Nu is ze directeur van JECSE (Jesuit European Committee for Secondary and pre-secondary Education).

Marijke Deconinck werkt sinds 2001 als vrijwilliger mee aan het project ‘Tralies uit de weg’. Zij neemt geregeld deel aan groepsgesprekken met gedetineerde mannen en […]

Philip Debruyne SJ is een Vlaamse jezuïet. Hij was redacteur-programmamaker voor de Katholieke Televisie- en Radio Omroep, directeur van Kerk en Wereld en is thans […]

Daphne de Heij is ondersteuningscoördinator op Stanislas Dalton Delft. Jan Andries Wolthuis is regiodirecteur bij Lucas onderwijs en verantwoordelijk voor de regio Lucas VO Delflanden

Rudy de Kruijf is werkzaam als pastor bij Aqua Viva, verzorgingshuis voor religieuzen en niet-religieuzen in Nijmegen. Hij is priester van het bisdom Den Bosch […]

Cristel De Meulder is sopraan. Zij behaalde aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium in Antwerpen de Eerste Prijs Kamermuziek en het Hoger Diploma voor Zang bij […]

Charlotte de Cloet is gepensioneerd conservator van het Literatuurmuseum in Den Haag. Als vrijwilliger is ze betrokken bij de Amsterdamse Krijtbergkerk. Ze woont schuin tegenover […]

Pieter De Witte en Geertjan Zuijdwegt zijn gevangenisaalmoezeniers en wetenschappelijk medewerkers bij het Centrum voor Religie, Ethiek en Detentie aan het Leuvens Instituut voor Criminologie.

Dirk De Bièvre is professor Internationale Politiek aan de Universiteit Antwerpen. Zie ook: website universiteit.

Tom De Bruyn is niveaucoördinator secundair onderwijs van Cebeco (Centraal Beleid Ignatiaans Onderwijs).

Tom De Herdt en Sara Geenen zijn beiden professor aan het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid van de Universiteit Antwerpen.

Anton de Wit is hoofdredacteur van Katholiek Nieuwsblad. Zie ook zijn website: www.antondewit.nl.

Wauthier de Mahieu SJ is antropoloog en deed onderzoek bij stammen in equatoriaal Afrika. Momenteel geeft hij retraites en geestelijke begeleiding in de Oude Abdij […]

Paul de Blot SJ was honorair hoogleraar business-spiritualiteit aan de Nyenrode Business Universiteit en werkzaam in het pastoraat voor zieken, studenten en Indonesiërs. Hij overleed eind […]

Myrjam De Keyser is oogarts en pastorale werkster. Ze woonde met haar gezin 15 jaar bij een klooster van karmelietessen en deelde hun spiritualiteit.

Leo De Weerdt SJ is een Vlaamse jezuïet. Hij is werkzaam als gevangenisaalmoezenier.

Marguerite de Lasa is journalist bij de Franse krant La Croix.

Marc De la Marche SJ was werkzaam in het onderwijs, de priesteropleiding en in Marriage Encounter. Zes jaar was hij provinciaal overste van de Vlaamse jezuïeten. […]

Georges De Schrijver SJ was een Vlaamse jezuïet. Hij overleed in Manila in 2016. Hij doceerde fundamentele theologie aan de faculteit Godgeleerdheid van de KU Leuven.

Herman De Weerdt SJ werkt sinds meer dan 10 jaar in de colleges van Bukavu, Oost-Congo. Hiervoor werkte hij o.m. ook met Soedanese vluchtelingen en […]

Mia De Walsche (°1947) was lerares godsdienst in het middelbaar onderwijs. Ze is opgeleid in eutonie, focusing en zenmeditatie en houdt van voorlezen aan kinderen en […]

Mink de Vries is docent Levensbeschouwing en maatschappijleer en betrokken bij de Stichting Thomas a Kempis en het Geert Grote huis.

Guido de Baere SJ, Vlaams jezuïet, Ruusbroec-kenner, doceerde Middelnederlandse letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Antwerpen en is medewerker van het Ruusbroecgenootschap […]

Guy Dalcq is godsdienstdocent aan het Sint-Barbaracollege te Gent en medeauteur van het pedagogisch project van de Vlaamse ignatiaanse scholen. Sinds 2017 is hij directeur […]

Bert Daelemans SJ doceert theologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en aan de Universidad Pontificia Comillas in Madrid.

Joel D. Hirst is roman- en toneelschrijver. Hij deed aan George W. Bush Institute onderzoek naar Human Freedom en werkte voor Council on Foreign Relations, een Amerikaanse denktank.

Daniël Cuypers is emeritus professor van de UAntwerpen. Hij deed sinds 1981 onderzoek naar het Belgisch en Europees arbeidsrecht, de fundamentele sociale rechten en het […]

Peter Cousins is actief in het vredeswerk in Colombia en is directeur van een vredesorganisatie in Bogota.

Tonny Cornoedus SJ is jezuïet en was jarenlang gevangenisaalmoezenier te Brugge. Sinds september 2018 is hij namens de Jesuit Refugee Service pastoraal werkzaam in vluchtelingenkamp Moria, […]

James Corkery SJ is een Britse jezuïet. Hij doceert fundamentele theologie aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana in Rome. 

Guy Consolmagno SJ is een Amerikaanse jezuïet en astronoom. Hij is directeur van de Vaticaanse Sterrenwacht.

John Coleman SJ is een Amerikaanse jezuïet. Hij is socioloog en publiceerde onder meer over globalisering, politieke ethiek en milieuvraagstukken.

Sigrid Coenradie is remonstrants predikante te Deventer.

André Cnockaert SJ is priester, filosoof en romanist. Van 1961 tot 2010 was hij werkzaam in de Democratische Republiek Congo in onderwijs en culturele animatie. Hij […]

Martin Claes is priester van het bisdom ’s Hertogenbosch. Daarnaast is hij docent patristiek aan Fontys Hogescholen en als onderzoeker verbonden aan het Centrum voor […]

Jan Christiaens is musicoloog. Hij is educatief medewerker van de vormingsdienst van het bisdom Gent. 

Bina Chirino is voorzitter van PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie en Tweede Kamerkandidaat voor de ChristenUnie.

Nibras Chehayed SJ komt uit Syrië en studeerde in Parijs. 

Agnès Charlemagne is een Franse beeldend kunstenares, grafisch ontwerpster en lerares. Zie ook www.agnescharlemagne.com.

Frans Chanterie SJ is een Vlaamse jezuïet, gevormd als historicus, met ervaring in zowel  academisch onderwijs als vluchtelingenwerk in Oost Afrika. Hij woont in Nairobi, Kenya, […]

Siji Chacko SJ is coördinator ‘ecologie’ van jezuïetenconferentie van India/Zuid-Azië.

Walter Ceyssens SJ is een Vlaamse jezuïet, classicus van opleiding. Hij begeleidt jonge mensen, waaronder mannen in opleiding voor het priesterschap.  

Robert Ceusters SJ, jezuïet, is doctor in de biologie en was verbonden aan de KU Leuven. De laatste jaren is hij meer bezig als geestelijk […]

Renate Cauwels is medewerker in het ignatiaanse bezinningscentrum Oude Abdij Drongen (bij Gent) en voormalige leerkracht godsdienst en wetenschappen.

John Carr is Washington correspondent van America Magazine – the jesuit review.

Pascal Calu SJ is een Vlaamse jezuïet.

Prof.dr.em. Winand Callewaert is indoloog. Hij studeerde aan verschillende Indiase universiteiten, en schreef tal van boeken over het land en de cultuur. Hoewel inmiddels met […]

Jan Caers is oud-leerkracht en -directeur van het Sint-Jozefcollege in Turnhout, en was vele jaren lang kampleider van de collegekampen in de bergen.

Lyle C. May zit in de dodencel in North Carolina voor twee moorden met voorbedachten rade; hij betwist de veroordelingen en het vonnis. Hij is […]

Edwina Byrne is een Australische schrijfster en communicatieprofessional. Zij werkt o.m. voor het tijdschrift Eureka Street van de jezuïeten in Australië.

Marsha Buuron MSc. is sociaal-milieukundige en zelfstandig projectcoördinator. Ze richt zich op het snijvlak van mens, milieu en spiritualiteit. Zie ook: www.capsella.nl.

Stephan Burger is gezinsbegeleider bij JRS Belgium.

Sanneke Brouwers studeerde theologie en werkt als aalmoezenier bij defensie. Zij is lid van de redactieraad van Ignis.

Paul Brouwers SJ is een Nederlandse jezuïet in Beiroet. Hij werkte vijftig jaar in Libanon. 

Arjan Broers is theoloog en zelfstandig journalist. Hij schreef onder meer het boek Een dwaas bestaan over de Tilburgse ‘broodpater’ Gerrit Poels. Kijk op www.arjanbroers.nl […]

Philip Brinckman is internaatsdirecteur van het Sint-Jozefscollege in Turnhout.

Marcel Bril is strategisch (communicatie) adviseur bij onder meer verschillende overheden en auteur van het boek ‘Door de mist’.

Bernice Brijan is theoloog en als docent Bijbels Hebreeuws verbonden aan de Tilburg University.

Gregory Brenninkmeijer SJ was provinciaal overste van de jezuïeten, en daarna betrokken bij het Ignatiushuis in Amsterdam. Hij is medewerker van de Krijtbergkerk in Amsterdam.

Kick Bras is predikant van de Protestantse Kerk in Nederland en auteur van boeken op het gebied van spiritualiteit.

Prof.dr. Luc Braeckmans is academisch directeur van het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA).

Christophe Brabant is filosoof en theoloog. Hij is werkzaam als leraar godsdienst op het Sint-Barbaracollege te Gent, verantwoordelijk voor de begeleiding van het vak godsdienst […]

Maria Boxberg is theoloog voormalig voorzitter van GCL Duitsland. Ze is geestelijk begeleider van ‘Der Synodale Weg’.

Saïd Bouharrou studeerde rechten, is ondernemer en moskeebestuurder. Hij is laureaat van de Ien Dales Prijs 2015 en PAX Bruggenbouwer 2015.

Pater Jan Bots SJ is jezuïet en werkzaam als geestelijk begeleider. Zie ook: www.petruscanisiusstichting.nl.

Bénédicte Bosmans is getrouwd en mama van een dochter. Ze studeerde sociologie en theologie, een combinatie die terugkomt in haar pastorale werkervaringen met onder andere […]

Drs. Frank G. Bosman is cultuurtheoloog en verbonden aan de Tilburg School of Catholic Theology. Zie www.goedgezelschap.eu.

Oliver Borg Olivier SJ is een Maltese jezuïet, die al ruim veertig jaar in het Midden-Oosten woont en werkt. Momenteel woont hij in Libanon.

Ernst Bolsius SJ was lange tijd werkzaam als missionaris in Indonesië. Ook werkte hij als pastor in Groningen en in de Amsterdamse Krijtbergkerk. Hij woont nu […]

Annelies Bollaert is gehuwd en moeder van drie. Ze studeerde theologie en werkt in Gent als docent godsdienst aan EDUGO Campus Glorieux. Ze geeft les aan […]

Inigo Bocken is wetenschappelijk directeur van het Titus Brandsma Instituut voor de studie van spiritualiteit aan de Radbouduniversiteit Nijmegen.

Lyanne Blonk is historica en theologiestudent. Zij is geïnteresseerd in spiritualiteit en zingeving, en werd recent gevormd als katholiek.

Hein Blommestijn is karmeliet. Hij is wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen en hoogleraar in de mystieke theologie aan de Universiteit Gregoriana te […]

Wouter Blesgraaf SJ is een Nederlandse jezuïet, die werkte voor de Jesuit Refugee Service. Hij wekt aan een Masters theologie aan de KU Leuven en bekwaamt […]

Ward Biemans SJ is studentenpastor in Utrecht, onderzoeker aan de Tilburg School of Catholic Theology en docent moraaltheologie aan het St. Bonifatiusinstituut in Vogelenzang. 

Wim Beuken SJ is emeritus hoogleraar Oude Testament van de Katholieke Universiteit Leuven. Daarvoor doceerde hij in Amsterdam en Nijmegen.

Yovanny Bermúdez SJ is een Venezolaanse jezuïet, directeur van de Jesuit Refugee Service ter plaatse, actief in het grensgebied met Colombia.

Frans Berkemeijer SJ, jezuïet en antropoloog, woont in Egypte, waar hij werkt aan de vorming van jeugdleiders onder christenen en moslims.

Jan Bentvelzen SJ is jezuïet. Hij werkte als missionaris in Indonesië, was rector van de Krijtbergkerk in Amsterdam en tot 2012 provinciaal overste van de Nederlandse […]

Karin Benoist is theoloog en werkzaam bij het Platform ignatiaanse spiritualiteit. Naast begeleider Geestelijke Oefeningen is zij redacteur van het blad Jezuïeten.

Paolo Beltrame SJ promoveerde in de deeltjesfysica. Hij deed 15 jaar onderzoek naar de donkere materie in ons universum. In 2017 werd hij lid van […]

Paul Begheyn SJ is archivaris van de Nederlandse jezuïeten en directeur van het Nederlands Instituut voor Jezuïeten Studies. In zijn onderzoek en publicaties wil hij […]

Jantje Bax is pastoraal werkster in Aqua Viva, een jezuïeten woon-zorgcomplex voor reguliere priesters, broeders en zusters, seculiere priesters en leken.

Jos Bakkers was werkzaam in de verzekeringsbranche en houdt zich sinds zijn pensioen veel met geschiedenis bezig. Hij schreef o.a. over de heilige Petrus Canisius […]

Dorine Baas is als geestelijk begeleider aangesloten bij het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit in Amsterdam. Ze laat zich verder inspireren door de benedictijnse spiritualiteit.

Jean B. Musiitwa SJ is directeur van de Loyola Secondary School-Wau.

Mgr. Antoine Audo SJ is een Syrische jezuïet en bisschop van Aleppo in de Chaldeeuws-katholieke Kerk.

Veerle Audeaert is docent Nederlands en gedragswetenschappen. Ze werkt aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Antwerpen, een jezuïetencollege.

Guido Attema werkt als audio- en videotechnicus voor de Nederlandse en Vlaamse jezuïeten, en is onder meer betrokken bij de gebedspodcast Bidden Onderweg.

Victor Assouad SJ is telg van een christelijke familie uit Aleppo, Syrië. Slechts vijf procent van de bevolking is er christen. Momenteel woont hij in Rome.

Bob Albertijn SJ werkte jarenlang als wiskundeleraar in Oost-Congo en Burundi. Later werd hij hoofd van de missieprocuur van de jezuïeten in Brussel.

Luk Adriaens (1946) is gepensioneerd germanist. Hij begeleidt sinds ruim 25 jaar een groep fervente romanlezers.

Redactie Ignis webmagazine. Wie wij zijn lees je op de pagina ‘over ons’.